Aanmelden

Graag zo volledig mogelijk invullen omdat deze informatie op de website zal komen te staan. Namen van studenten en medewerkers plus mobiele nummers uiteraard niet.

Parallelle sessies van de Fysieke voorlichting worden trapsgewijs ingepland. Parallelle sessie wil zeggen hoeveel keer de voorlichting op het zelfde moment wordt aangeboden.  

RS.

bv. collegeopstelling, U vorm, setjes van 4

Geef hier het ruimtenummer en de activiteit en de opstelling voor FIT weer.

Geef hier het ruimtenummer en de activiteit en de opstelling voor FIT weer.

Geef hier het ruimtenummer en de activiteit en de opstelling voor FIT weer.

Geef hier het ruimtenummer en de activiteit en de opstelling voor FIT weer.

De studieverenigingen zijn verplicht aanwezig tijdens de open dag. 

voor en achternaam

voor en achternaam