De afdeling laryngologie KNO Maastricht UMC+ wil u graag uitnodigen voor de 8ste nascholingscursus Kliniek van Stemstoornissen.
De cursus beoogt KNO-artsen evenals arts-assistenten in een verdiepingsstage laryngologie, meer kennis en vaardigheden te verschaffen in de anamnese en de diagnostiek van stemstoornissen en onbegrepen keelklachten zoals globus en hoesten.

Tijdens deze tweedaagse nascholingscursus komen primair de klinische aspecten aan de orde met een op de praktijk gerichte aanpak. Tijdens workshops zullen de deelnemers praktisch en in kleine groepen oefenen.

Wij hopen u te ontvangen op donderdag 16 en vrijdag 17 maart 2023 op de bijzonder sfeervolle locatie van “Hotel Kasteel Bloemendal” te Vaals, NL.