Basiscursus Cao Ziekenhuizen

In de Basiscursus Cao Ziekenhuizen wordt de relatie uitgelegd tussen het Burgerlijk Wetboek en de Cao Ziekenhuizen. Verder besteedt de trainer aandacht aan de structuur, de opbouw en het karakter van de Cao Ziekenhuizen. Inhoudelijk wordt ingegaan op de manier van roosteren en regelingen met betrekking tot betaald verlof. De cursus heeft een interactief karakter en biedt deelnemers de ruimte vragen te stellen of een casus te bespreken.

Onderwerpen
• Arbeidsduur en werktijden
• PLB (Persoonlijk Levensfase Budget)
• Salariëring
• Overwerk
• Onregelmatige dienst
• Leerlingen en salariëring
• Bereikbaarheidsdienst (aanwezigheids- en consignatiedienst)
• Vakantie
• Verlof
• Wet arbeid en zorg

Voor wie
De Basiscursus Cao Ziekenhuizen is bedoeld voor NVZ-leden werkzaam op een salaris- en/of personeelsadministratie of op de afdeling personeelszaken/HRM met minder dan twee jaar ervaring op het gebied van het toepassen van de cao. 
Voor medewerkers met een ruimere ervaring adviseren wij deelname aan de Verdiepingscursus Cao. Tussen het volgen van de basiscursus en de verdiepingscursus moet minimaal 1 jaar tussentijd zitten.

Prijs € 490,00 (onze trainingen zijn vrij van BTW)

Algemene Voorwaarden
Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van toepassing. 

Meer weten
Heb je een vraag over trainingen van de NVZ? Neem dan contact op met Heleen Steenbeek via 06 12 17 80 90 of mail naar trainingen@nvz-ziekenhuizen.nl.