for English scroll down

INCLUDED introduceert Black History Month
op Hogeschool Rotterdam

Jaarlijkse herdenking uit de Zwarte gemeenschap - Afrikaanse diaspora

Elk jaar tijdens Black History Month worden prestaties van sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen uit de vaak onderbelichte geschiedenis van de Zwarte gemeenschap-Afrikaanse diaspora uitgelicht. Black History Month is in de VS ontstaan en krijgt wereldwijd steeds meer navolging.

Ook Nederland heeft een onderbelichte koloniaal- en slavernijgeschiedenis, waar de regering recent haar excuses voor heeft aangeboden. Met de 150ste herdenkingsjaar van de slavernijverleden in zicht wil INCLUDED meer bewustzijn creëren over onze gevoelige gedeelde geschiedenis. Hiervoor hebben we een leerzaam en interactief programma georganiseerd.

 

Masterclass Koloniaal- en slavernijverleden van Nederland – 6 februari

Tijdens deze avond word je meegenomen in de onderbelichte geschiedenis over soms gevoelige feiten en gebeurtenissen. Over de gezamenlijke geschiedenis met voorbeelden uit het Rotterdamse en Nederlandse koloniale verleden.

Hoe staat dit in relatie tot je eigen geschiedenis, kennis en mening? Hoe werkt het door in het nu? Welke impact heeft het op jou en hoe kun je hiermee omgaan?

Je leert over het erfgoed, herdenken en vieren, witte onschuld en hoe je initiatief kunt tonen. Als student, als professional, maar vooral als burger.

Deze leerzame, inspirerende én verrassende unieke masterclass is een samenwerking met Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT)

 • Locatie: Museumpark
 • Tijdstip: 17:00 – 21:00 uur
 • Opmerking: inclusief avondeten

 

Paint and Sip: Black History Month editie -13 februari

Wat is een betere manier om Black History Month te vieren dan door een schildersessie waarbij je meteen Zwarte helden kunt eren. Tijdens het schilderen lever je met creativiteit, boeiende gesprekken en een drankje of 3… mooie creaties op en nieuwe kennis.

Last but not least. Binnen de zwarte gemeenschap is food & music altijd belangrijk. We zorgen voor heerlijke hapjes en draaien funky music.

Kom gezellig langs, leer nieuwe mensen kennen en kom meer te weten over onze gedeelde geschiedenis!

 • Locatie: nog nader te bepalen
 • Tijdstip: 17:00 – 20:00 uur
 • inclusief hapjes en drankjes
 • tweetalig programma

 

Theatervoorstelling Parbo Oema – Belangrijke zoektocht naar eigen bi-culturele identiteit – 22 februari

Als Rosa vanuit Suriname naar Nederland verhuist om te studeren moet ze zich ineens profileren. Is ze een Surinaamse vrouw of een Nederlandse? Ze besluit dat ze net als haar moeder, grootmoeder en overgrootmoeder een Surinaamse vrouw is. Maar ze lijkt niet op ze… Ze is veel lichter, spreekt geen Sranan Tongo en kan bij lange na niet zo lekker koken.   

Wat maakt haar dan een Surinaamse vrouw? 

In Parbo Oema onderzoekt Rosa wie de Surinaamse vrouw is. Waar zij vandaan komt. Wat haar drijft en wat zij doorgeeft aan haar dochters, de Surinaamse vrouwen van morgen. 

Na de voorstelling volgt een panelgesprek over het hebben van een bi-culturele identiteit. Samen met Rosa en drie andere gasten verkennen we de voordelen en de uitdagingen van het hebben van een bi-culturele identiteit. Welke vragen stel je jezelf of worden je gesteld? Waar loop je tegenaan? En vooral, wat heb je nodig om jouw culturele identiteit niet een last, maar een kracht te kunnen laten zijn?

 • Locatie: Theaterzaal van Bibliotheek Blaak
 • Tijdstip: 19:00 – 21:00 uur
 • voor HR studenten en medewerkers gratis toegang. Voor bezoekers buiten HR is er een (beperkte) toegangsprijs

 

INCLUDED introduces Black History Month

The annual commemoration of the Black community - African diaspora

Each year during Black History Month, key achievements and important events from the often-under-reported history of the Black community - African diaspora are highlighted. Black History Month originated in the US, and it is increasingly being supported around the globe.

The Netherlands also has an underexposed colonial and slave history, for which the government has recently apologized. With the 150th anniversary of the slave past in sight, INCLUDED wants to create more awareness concerning our sensitive shared history. We have organized an educational and interactive program for this.

February 6: Master class Masterclass Colonial and slave history of the Netherlands

During this event, you will learn about underexposed history regarding sometimes sensitive facts and incidents. You will also learn about the shared history with examples from the Rotterdam and Dutch colonial past. How does this relate to your history, knowledge, and opinion?

How does this translate to today? What impact does it have on you, and how could you handle it? You will learn about the heritage, commemoration and celebration, white innocence and how to show initiative. This instructive, inspiring, and surprising unique masterclass is a collaboration with 'Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT)'.

 • Location: Museum Park
 • Time: 5:00 PM - 9:00 PM
 • including dinner

February 13: Paint and Sip - Paint your Black heroes

What better way to celebrate Black History Month than with a painting session where you can instantly honour Black heroes? While painting, you welcome beautiful creations and new knowledge with creativity, fascinating conversations, and a drink or 3. Last but not least: Food & music is always important within the black community. We provide delicious snacks and funky music.

Come along, meet new people, and learn about our shared history!

 • Location: nntb at the university of applied sciences Rotterdam
 • Time: 5:00 PM - 8:00 PM
 • including drinks and snacks

February 22: Theater Parbo Oema Performance about the meaningful search for one's own bi-cultural identity

When Rosa moves from Suriname to the Netherlands to study, she suddenly has to profile herself. Is she a Surinamese woman or a Dutch woman? She decides that she is a Surinamese woman just like her mother, grandmother, and great-grandmother. But she doesn't look like them… She is much lighter, doesn't speak Sranan Tongo and can't cook very well.

The performance is followed by a panel discussion about having a bi-cultural identity.

 • Location: Rotterdam Library
 • Time: 7:00 PM - 9:00 PM
 • Free for HR students!