De NVZ biedt 5 keer een online KiPZ-vragenuur aan in samenwerking met een aantal ziekenhuizen: Groene Hart, Martini, Haaglanden MC, Elisabeth- TweeSteden, en St. Jansdal.

De verantwoording van de KiPZ-subsidie zal een gespreksonderwerp zijn, maar ook algemene vragen over KiPZ kunnen aan bod komen.

De vragenuren vinden plaats in de periode 28 november 2022 tot en met  19 januari 2023.

 

Doel en opzet vragenuur 

Op dinsdag 6 december 2022 (14.00 uur) vertelt het Martini ziekenhuis eerst kort over hun ervaringen met de KiPZ-subsidie: wat werkt goed bij de verantwoording, wat zijn leerpunten geweest en welke verbeteringen zij hebben doorgevoerd. 

Het doel van het vragenuur is vooral met elkaar in gesprek te gaan, met elkaar antwoorden te geven op vragen, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Aan het vragenuur kunnen maximaal 20 personen deelnemen, zodat een goed gesprek mogelijk is.  

 

Voor wie interessant?  

Betrokkenen bij de KiPZ subsidieregeling binnen onze lid instellingen zoals: subsidie adviseur, adviseur leren en ontwikkelen, leerhuismanager, controller en HR manager.

Verzoek om je niet meer dan voor één vragenuur in te schrijven, tenzij je op een wachtlijst staat.

 

Mail je vragen  

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over dit onderwerp? Mail deze dan uiterlijk 25 november 2022 aan Yolanda Rops.                                                   

E: kwaliteitsimpuls@nvz-ziekenhuizen.nl                     

Tel: 06-82 05 09 10