Activiteiten OP2

Hieronder lees je meer informatie over de Praktijkdag-activiteiten voor komende periode. De informatie van de module-excursies (de blauwe activiteiten in het overzicht) wordt door de modulehouder zelf verstrekt (en dus niet via het Praktijkdagen Teams-kanaal). Dat betekent ook dat voor de blauwe activiteiten alle studenten worden verwacht en niet alleen de studenten die ingeschreven staan voor de Praktijkdagen.  

 

Workshop Ontwerpen met data

Datum: 16 november (duur: 6 uur)
Capaciteit: 5 - 15 studenten

Samen met andere partijen bedenk je een plan voor de tijdelijke inrichting van het gebied Binckhorst in Den Haag. In deze workshop leer je met behulp van data de eerste stappen zetten om een gebied te ontwerpen en slimmer en efficiënter in te richten, want: meten is weten. Georganiseerd door Future City, kijk voor meer informatie op Future City | (future-city.nl) om meer over ontwerpen met data te weten te komen.

 

Stadswandeling: Stedenbouwkundige Geschiedenis van Rotterdam
Datum: 23 november
Duur: 3 uur
Capaciteit: 25 studenten

Gerard Peet vertelt tijdens deze stadswandeling meer over de geschiedenis van de stedenbouw in Rotterdam. Jullie lopen langs de oudste plekken waar de stad is ontstaan, want er is meer dan alleen het centrum. De wandeling start in Hillegersberg en de rest houden we nog even als verrassing.

 

Excursie: Stadsarchief Rotterdam
Datum: 30 november (duur: 3 uur)
Capaciteit: 35 studenten 

Het Stadsarchief Rotterdam is een belangrijke bron om te gebruiken voor onderzoek tijdens projecten. Hier vind je ruim 700 jaar geschiedenis van stad en regio met honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Tijdens de excursie worden jullie wegwijs gemaakt door de Stadsarchief-medewerkers in het zoeken naar informatie en welke mogelijkheden er allemaal zijn.  


Workshop Eco-centric design
Datum: 21 december (duur 3 uur - middag)
Capaciteit: 50 studenten

Deze workshop gaat over het belang van integratie van natuur in het stedelijk ontwerp. De workshop start met een korte introductie over het onderwerp, vanuit het oogpunt dat de stad deel uitmaakt van het natuurlijke ecosysteem. Daarna gaan jullie op ‘expeditie’ in Rotterdam centrum om op zoek te gaan naar voorbeelden van eco-centric design. De workshop wordt afgesloten met een korte presentatie van de opgehaalde bevindingen. Georganiseerd door Kenniscentrum Creating 010, meer informatie zie Kenniscentrum Creating 010: Home - Hogeschool Rotterdam.


Stadswandeling: Tuindorp Vreewijk & De Kiefhoek

Datum: 11 januari (duur: 2 uur)
Capaciteit: 35 studenten

De docenten Pauline Dirks en Isabela Ledo nemen jullie mee naar de wijk Vreewijk in Rotterdam-Zuid. Vreewijk staat bekend als eerste ‘tuindorp’ van Rotterdam en werd begin 20e eeuw ontwikkeld. Deze stedelijke ontwikkeling was in die tijd erg belangrijk voor de Nederlandse stedenbouw als reactie op de slechte woonomstandigheden van destijds. De dorpen hadden een lage bebouwingsdichtheid, stonden meer in verbinding met de natuur en werden van industriegebieden gescheiden.

Daarna gaat de wandeling verder naar Kiefhoek. Woonwijk Kiefhoek in Rotterdam Zuid behoort tot de belangrijkste monumenten van Rotterdam. De woonwijk ontworpen door architect J.J.P. Oud is het hoogtepunt in het modernisme van de sociale woningbouw. De bouw vond plaats tussen 1925-1930. De wijk heeft een functionalistisch stedenbouwkundige indeling en de woningen hebben een uitgekiende woningplattegrond waardoor maximale woonruimte gecreëerd.

 

Excursie: Gemeente Rotterdam & Praktijk el Kantoor
Datum: 18 januari (duur: 2 uur)
Capaciteit: 35 studenten (alleen jaar 2)

Docent Marloes Buitendijk is naast dat ze docent is ook adviseur Mobiliteit bij de gemeente Rotterdam. Zij geeft jullie een rondleiding op de afdeling Mobiliteit om een beeld te geven van haar werk en lopende projecten in de stad. Daarna geeft docent Isabel Driessen een rondleiding bij haar eigen architectuur en stedenbouwkundig bureau El Kantoor.