Het B-learningplatform organiseert op 8 december een interactieve bijeenkomst over het stimuleren van interprofessioneel leren en interprofessioneel feedback geven. Gastspreker is universitair docent Marije Lesterhuis. Kom je ook?   

  

Interprofessioneel leren en feedback geven 

Lesterhuis (PhD) houdt zich aan het onderwijscentrum van het UMCU bezig met thema’s als (leren) werkplekleren en trainingstransfer. Daarnaast werkt ze voor het Spaarne Gasthuis, waar ze onderzoek doet naar interprofessionele feedback.    

Tijdens deze B-learning-bijeenkomst vertelt Lesterhuis over hoe je interprofessioneel leren en interprofessionele feedback kan stimuleren in het ziekenhuis. Van interprofessioneel leren is sprake als 2 of meer professies (artsen, verpleegkundigen of paramedici) met, over en van elkaar leren. Met als doel om tot betere samenwerking te komen en daarmee de uitkomsten van de zorg te verbeteren.  

Interprofessioneel leren is belangrijk, omdat de steeds complexer wordende zorg vraagt om goede samenwerking. Feedback geven wordt echter nog vaak als groots, moeilijk en zwaar ervaren. Lesterhuis wil in haar bijdrage laten zien dat dit niet hoeft. Dit vraagt echter wel wat van de werkorganisatie en de competenties van medewerkers. Je hoort er alles over tijdens het webinar. Ook is er gelegenheid om met andere deelnemers in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.  

  
Voor wie is de bijeenkomst interessant? 

Voor iedereen van de afdeling HR en Opleiden in ziekenhuizen, categorale instellingen, revalidatiecentra en klinieken. Ook professionals die vanuit hun functie te maken hebben met het thema 'stimuleren van interprofessioneel leren en interprofessioneel feedback geven' in de zorg zijn welkom.