CATHARINA PIJLS LEZING

In de ban van burn-out

Hebben we steeds meer stress, en wat is daar aan te doen?

Donderdag 12 januari, 20.00 uur
Aula, Tongersestraat 53
Voorafgaand aan de lezing is er een korte prijsuitreiking.


Prof. dr. Christiaan Vinkers
Hoogleraar stress en veerkracht, Amsterdam UMC

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving met een burn-out. Als psychiater houdt Christiaan Vinkers zich dagelijks bezig met depressie en angst. Maar burn-out bestaat in zijn wereld officieel niet. Hoe meer hij las over burn-out, hoe minder hij ervan begreep. Daarom ging hij op zoek naar de zin en onzin van burn-out, en hoe stress daar een rol in speelt. Met als eindresultaat zijn boek In de ban van burn-out (2022).

Waarom hebben we zo veel last van stress, en zo weinig grip op burn-out? In deze lezing wordt stilgestaan bij hoe stress ontstaat in een individu, hoe onze binnenwereld stress kan aanjagen, maar ook hoe onze omgeving en overheidsbeleid invloed op stress en burn-out hebben. Wat moeten we doen om beter met stress om te gaan en welke handvaten kunnen we bieden aan alle mensen die worstelen met te veel stress? Daar is nog een wereld te winnen!


De Catharina Pijls Lezing wordt gehouden ter nagedachtenis aan - en ter ere van - de Geleense apotheker Catharina Pijls (1909-1993). Zij was maatschappelijk zeer betrokken en ervan overtuigd dat er voor het bevorderen van de publieke gezondheid meer nodig is dan goed geschoolde dokteren en de beschikbaarheid van medicijnen. De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Catharina Pijls die in het leven is geroepen om meer aandacht te vragen voor onderwijs en onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen.

Catharina Pijls prijzen
Voorafgaand aan de lezing reikt de Stichting de jaarlijkse Aanmoedigingsprijs uit voor een excellente afstudeerscriptie door een recent afgestudeerde student in het domein gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht.

 

 

 

 

 

 

12 januari 2023

20:00 - 21:30