Vertaaltoetsen aan de UvA

Wie als beëdigd vertaler wil werken, moet zich laten inschrijven in het landelijke ‘Register van beëdigde tolken en vertalers’, kortweg Rbtv. Een van de mogelijkheden om tot dit register te worden toegelaten, is het succesvol afleggen van een toets waarin de vertaalvaardigheden van de kandidaat getest worden. Het Nederlands is daarbij telkens de bron- of doeltaal.

De afdeling Moderne vreemde talen en culturen van de Universiteit van Amsterdam organiseert vaardigheidstoetsen – hierna ‘vertaaltoetsen’ genoemd – voor 16 vertaalrichtingen. In eerste instantie gaat het om talen waarvoor het opleidingsaanbod in Nederland beperkt is. In een aantal gevallen is de UvA de enige plek waar deze talen op academisch niveau worden gedoceerd – zie het overzicht van vertaalrichtingen hieronder.

Vertaalrichtingen

 • Arabisch (standaard) > Nederlands
 • Nederlands > Arabisch
 • Hebreeuws > Nederlands
 • Nederlands > Hebreeuws
 • Kroatisch > Nederlands
 • Nederlands > Kroatisch
 • Nieuwgrieks > Nederlands
 • Nederlands > Nieuwgrieks
 • Pools > Nederlands
 • Nederlands > Pools
 • Roemeens > Nederlands
 • Nederlands > Roemeens
 • Russisch > Nederlands
 • Nederlands > Russisch
 • Servisch > Nederlands
 • Nederlands > Servisch
 • Tsjechisch > Nederlands
 • Nederlands > Tsjechisch

Uit welke onderdelen bestaat de vertaaltoets?

De vertaaltoets bestaat uit een of twee onderdelen / vertaalrichtingen (in willekeurige volgorde):

 • vertalen in het Nederlands
 • vertalen uit het Nederlands

Voor elk onderdeel moet een tekst van ongeveer 300 woorden vertaald worden. Per onderdeel wordt 1,5 uur de tijd gegeven om een inhoudelijk en grammaticaal correcte vertaling te maken. Tussen de onderdelen wordt een pauze van 30 minuten gehouden. Bij binnenkomst dient de kandidaat zich bij de examinator te legitimeren; het is toegestaan om bij de vertaaltoets gebruik te maken van woordenboeken en naslagwerken. Internet, mailen, sms-en en andere manieren van communicatie zijn niet toegestaan. De kandidaat dient zelf voor woordenboeken en naslagwerken te zorgen.

Hoe wordt de vertaaltoets beoordeeld?

De vertaaltoets wordt beoordeeld conform het beoordelingsraster van het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl) en voldoet aan het kader voor vertaaltoetsen. De examencommissie die over de vertaalvaardigheid van de kandidaat oordeelt, bestaat telkens uit drie leden. Dit zijn altijd gekwalificeerde vertalers, vertaalwetenschappers en/of aan de universiteit verbonden taaldocenten, onder wie minstens één native speaker van de doeltaal waarnaar vertaald wordt. De kandidaat krijgt uiterlijk 6 weken na de vertaaltoets de uitslag thuisgestuurd.