Bijeenkomst 'De FG van de toekomst' 

(tweedaagse netwerkbijeenkomst)

Ben jij als FG toekomstbestendig? De komende jaren kun je in je rol als FG diverse uitdagingen verwachten. Tijdens deze tweedaagse netwerkbijeenkomst bereiden we je hierop voor. Zo gaan we in op internationale en nationale ontwikkelingen die op de ziekenhuizen afkomen en jouw toekomstige rol hierbij als interne toezichthouder. 

Vragen die we tijdens deze bijeenkomst centraal stellen zijn: 

  • Wat is de impact op het toezicht van de FG van regionale samenwerking in de zorg, zoals in het IZA is afgesproken? 
  • Wat zijn de gevolgen van de vele wettelijke ontwikkelingen in privacy en informatiebeveiliging? 

Wat willen we bereiken? 

  • Hoofddoel is te komen tot een gezamenlijke visie en aanpak, door het opstellen van: 
  • een position paper met de toekomstige rol, taken en profiel van de FG 
  • een FG-jaarplan 2023 
  • én de contouren van een strategische meerjaren toezichtagenda.  

Natuurlijk willen we met deze bijeenkomst ook de onderlinge band en samenwerking binnen de FG-groep versterken. Mis deze bijeenkomst dus niet!

Twee dagen 
Om gezamenlijk tot een visie en aanpak te komen, is jullie inbreng vanzelfsprekend van groot belang. Aangezien we tijdens de tweede dag voortborduren op de inleidingen van de voorgaande dag, is deelname aan beide dagen noodzakelijk. 

Voor wie 
NVZ-leden werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

Datum, tijden en locatie 
Omdat het programma de eerste dag eindigt met een diner en we de volgende ochtend weer op tijd starten, vindt deze bijeenkomst plaats op een locatie die centraal is gelegen en waar iedereen kan overnachten. 

NB: Wanneer je wenst te overnachten, kun je direct bij het hotel een kamer reserveren.         
Dan kan dat via deze link. De kosten van een of meer overnachtingen zijn niet bij de bijeenkomst inbegrepen. Stuur een mail naar bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl als je problemen ondervindt met de hotelkamerreservering.
 
Kosten 
Er zijn geen deelnamekosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Voor organisatorische vragen kunt je contact opnemen met Heleen Steenbeek, coördinator evenementen & trainingen via telefoonnummer 06 12 17 80 90 of mail naar bijeenkomsten@nvz-ziekenhuizen.nl.