Thema: Herstelgericht werken met behulp van ervaringskennis
Deze nascholingsavond is alleen fysiek bij te wonen en niet online.