De Nederlandse Ruwvoerkoe voor een duurzame melkveehouderij

Op 9 februari 2023 organiseert de Stichting Fokken voor Levensduur (SFL) haar derde symposium over levensduur in de melkveehouderij. Op het eerste symposium stonden vooral melkveehouders met bijzondere levensduurprestaties op de voorgrond, op het tweede symposium de economie van levensduurverlenging en op het derde symposium richten we ons op de Nederlandse “Ruwvoerkoe”. In alle symposia staat de fokkerij als belangrijke factor voor levensduur centraal. Waarom dat thema?

SFL is van mening dat een economisch gezonde melkveehouderij aansluiting moet vinden bij maatschappelijke trends en dat vraagt een verbrede doelstelling: naast een langere levensduur meer aandacht voor gezondheid en welzijn, een efficiënt (her)gebruik van grondstoffen, minder belastend voor het milieu (de kringloop sluiten door efficiëntie en een lagere (systeemvreemde) input) en passend in een gezond verdienmodel voor de melkveehouder. Kortom, een meer evenwichtig en duurzaam productiesysteem.

Bij de verbrede doelstellingen van de melkveehouderij hoort ook een ander type koe. Een koe die optimale productie- en gebruikskenmerken heeft. Weiden en het maximaal benutten van de op eigen grond geteelde ruwvoeders vormen daarbij een centraal thema dat helpt de aanvoer van (krachtvoer)grondstoffen van buiten de bedrijfskringloop te verminderen en de verliezen te beperken. SFL wil de rol van de fokkerij daarbij explicieter maken en versterken waarbij de genetische aanleg van koeien meer en beter wordt afgestemd op de verbrede doelstellingen

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren