Aanmelden

Rechten - Aanmeldformulier Verdiepingsdag bachelor Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

Datum: 16-03-2023

Data
De Universiteit Maastricht gaat vertrouwelijk met uw gegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van – indien door u aangegeven – informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor interne analyses t.b.v. het verbeteren van onze informatievoorziening naar aankomende studenten. Uw gegevens worden na 1 jaar verwijderd uit onze systemen, tenzij u zich aanmeldt bij de Universiteit Maastricht, dan komen uw gegevens in onze studentendatabase te staan. Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Universiteit Maastricht dan kunt u contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl


Beeldmateriaal
Onze evenementen kunnen worden vastgelegd op foto en/of video. Dit beeldmateriaal kan (nu of in de toekomst) worden gebruikt voor educatieve en promotionele doeleinden, publicatie op internet zoals de website van de Universiteit Maastricht en publicatie op de social media kanalen van de Universiteit Maastricht. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je de organisatie van het evenement op de hoogte stellen.