Perspectief voor nieuwe generaties op het platteland

Vrijdag 27 januari 2023, 13:30-16:30

TU Delft vestiging Den Haag (naast Den Haag Centraal)

Nationaal, maar ook internationaal, is er volop debat over het perspectief voor het platteland. Gebrek aan perspectief kan ervoor zorgen dat jongeren hun heil elders zoeken, hetgeen kan leiden tot een neerwaartse spiraal. Deze vraagstukken gaan veel verder dan actuele discussies over de stikstofproblematiek. Gedurende deze studiemiddag willen we aan de hand van enkele inzichten uit het Europese project RURALIZATION samen met belangrijke stakeholders verdere perspectieven voor plattelandsvernieuwing verkennen.

Voor juli 2023 wordt er gewerkt aan gebiedsprogramma’s voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG). Dit NLPG heeft kerndoelen op het gebied van Natuur, Water en Klimaat. De focus is hier het tweede deel van artikel 21 uit de Grondwet:

De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.

Deze studiemiddag staat stil bij het eerste deel en wel specifiek op het perspectief voor nieuwe generaties op het platteland.

13:00 – 13:30     Ontvangst met broodjes (s.v.p. aangeven bij de aanmelding)

13:30 – 13:40       Inleiding tot de studiemiddag: Maarten Koreman, TU Delft

13:40 – 14.00       Uitkomsten uit RURALIZATION: De dromen van jongeren en de voorziene barrières:  Willem Korthals Altes, TU Delft

14:00 – 14:45     Bijdragen vanuit verschillende perspectieven:

  • Hoe kan de lokale overheid jongeren faciliteren: Wilko Pelgrom (P-10 / wethouder gemeente Bronckhorst)
  • Jongeren: Ida Simonsen (onder voorbehoud) (VN-Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel, NJR)
  • Hoe kan de grondmarkt jongeren faciliteren:  Madelien Kindt (junior rentmeester bij K3)

14:45 – 15:00 pauze

15:00 ­– 16:00       Workshop troeven voor het platteland: trends, megatrends en zwakke signalen

16:00 ­– 16:30      Discussie: uitkomsten workshop en perspectief voor beleid

16:30                    Afsluiting en Borrel

(de studiemiddag wordt mogelijk gemaakt door het Horizon 2020 programma van de EU en is gratis voor deelnemers)