Beslisboom Leraar wiskunde of Educatief professional Rekenen in het beroepsonderwijs?

Wat als je de lerarenopleiding wiskunde doet, maar het gaat met de resultaten/studievoortgang niet zoals je wilt. Daarvoor hebben we dit document met enkele vragen stappen die je zouden kunnen helpen om tot een oplossing te komen. 
 
Gaat het niet zoals je wilt door persoonlijke omstandigheden? Maak een afspraak met een decaan. 

Dat is mooi, want we hebben bij het instituut voor lerarenopleidingen meerdere opties.  

 

 

Misschien goed om bij voorlichting te kijken naar modules om je te helpen met de juiste studie te vinden 

Dat is mooi, want we bieden vanaf dit jaar een Associatie Degree (AD) opleiding aan Educatief Professional Beroepsonderwijs (EPB) met uitstroomprofiel Rekenen & toegepaste wiskunde. Dat is een 2-jarige opleiding met diploma om bekwaam les te geven in het MBO. Je kunt het zien als een PDG plus vakinhoudelijke/-didactische doelen. 

 

 

Dan kun je ook deelnemen aan de AD EBP met profiel Rekenen & Toegepaste wiskunde, maar is het wel verstandig om met je (toekomstige) werkgever eerst afspraken te maken. Mocht je daar hulp bij willen vanuit de HR is dat mogelijk.

 

 

Misschien is het goed om met je SLC’er te overleggen of je toch wiskunde wilt voortzetten of een andere lerarenopleiding proberen? 

Om over te stappen wissel je formeel van opleiding, daarvoor heb je toestemming nodig. Dat kun je regelen via dit formulier
 

De onderdelen van het AD zijn net anders dan van de lerarenopleiding wiskunde. Dus het is goed te onderzoeken waar je het best kunt instromen. 
 

Voor het AD is het ook belangrijk dat je zo snel mogelijk voor de klas rekenen gaat geven. Dat kan bij een baan of je stage. 

 

De verdere vragen in dit formulier helpen je hierbij.

 

 

De mogelijkheden zijn dan: 

  • Blijven bij Lerarenopleiding wiskunde; 
  • Kiezen voor een lerarenopleiding, zoals Economie, wat raakt aan rekenen en wiskunde; 
  • Afspraken met je werkgever maken om te kijken of een PDG traject voldoende is. 
  • Focussen op bijlessen, dat kan zonder de opleiding afronden. 
  • Toch overstappen met het doel de lerarenopleiding wiskunde daarna in 2 jaar af te maken. 

Je kunt hiermee de Vakinhoudelijke onderdelen aftekenen. Dat is 20 van de 120 studiepunten in totaal die moet halen. 

 

 

We bieden alternatieve lessen aan voor deze vakken waarbij je ze in plaats van in 1 blok over 2 blokken mag afronden. Resultaten blijven behouden. 

 

 

Je kunt hiermee de leeruitkomsten van Vakdidactisch handelen afgerond. Dat is 20 van de 120 studiepunten in totaal die moet halen. 

 

 

Maak een afspraak om af te stemmen welke vakdidactische onderdelen je van de lerarenopleiding wiskunde je nog kunt afronden om deze leeruitkomsten aan te tonen.  

 

Je kunt hiermee de leeruitkomsten van Pedagogisch handelen, Didactisch handelen en Professioneel handelen aantonen. Dat is 80 van de 120 studiepunten in totaal die moet halen. 
 

Klaar. Als je nog vragen hebt, neem vooral contact op! 

 

 

Maak een afspraak om af te stemmen welke cursussen je moet volgen. Bijvoorbeeld, als je in jaar 1 blok 1 of 2 wilt overstappen is het goed om bijvoorbeeld OROB af te ronden en dan blok 3 in te stromen. 

 

 

Zorg dat je lessen rekenen kunt geven. 

 

Klaar. Als je nog vragen hebt, neem vooral contact op! 

 

 

Zorg dat je zo snel mogelijk aan de slag kunt met rekenlessen geven. Je kunt zelf een stage/baan regelen, maar mocht dat niet lukken dan hebben wij vanuit de Hogeschool Rotterdam contacten bij verschillende MBO-instellingen.  

 

Klaar. Als je nog vragen hebt, neem vooral contact op!