Werksessie Stilteruimte Kralingse Zoom

Ben je bekend de stilteruimte op Kralingse Zoom? Zo ja, wat kan je waarderen aan de ruimte? En wat kan er volgens jou beter?

Hogeschool Rotterdam organiseert op 27 januari a.s. een bijeenkomst waar we met elkaar in gesprek zullen gaan over de nieuwe inrichting van de stilteruimte op deze locatie.

Wil jij graag meedenken over de toekomst van de stilteruimte op Kralingse Zoom? Heb je leuke ideeën of wil je je ervaringen met het gebruik van de stilteruimte delen? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst.

 

Programma:

Sessie niet-gebruikers
11:45-13:00: werksessies met niet-gebruikers

 

Sessie gebruikers
14:00-15:30: werksessie met gebruikers

 

 


Work session silent room Kralingse Zoom

Are you familiar with Kralingse Zoom's silent room? If so, what do you like about the space? And what do you think could be improved?

Hogeschool Rotterdam is hosting a meeting on 27 January to talk about the new layout of the silent room at this location.

Would you like to help think about the future of the silent room at Kralingse Zoom? Do you have great suggestions or would you like to share your experiences with using the silent room? Then sign up for this meeting.

 

Programme:

Non-user session
11:45-13:00 : working sessions with non-users


User session
14:00-15:30 : working session with users

 

We look forward to seeing you! 

Work group silent room