COLLEGEREEKS

 

 

DE FILOSOFISCHE CANON VAN DE 20e EEUW (II)

DINSDAG 7, 14, 21 EN 28 MAART EN 4 APRIL – 19.30 TOT 21.30 UUR
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Dr. Rene Gabriëls

Docent filosofie, Universiteit Maastricht

In de Griekse mythologie beroofde de koning van Chios de reus Orion van het gezichtsvermogen nadat deze zijn dochter Merope probeerde te verkrachten. Een orakelspreuk volgend begaf Orion zich naar het oosten waar de zonnegod Helios hem het zicht teruggaf. Bij deze reis fungeerde een op de schouders van de reus staande jongen als gids. Ovidius brengt dit beeld in verband met de filosoof Pythagoras: in de Metamorfosen laat hij hem zeggen dat hij staande op de sterke schouders van de reus Atlas neerkijkt op de dwalende en van kennis gespeende mens. Rond 1120 gebruikt de middeleeuwse geleerde Bernard van Chartres de metafoor van de dwerg op de schouders van de reus om duidelijk te maken hoezeer hij zijn eigen vergezichten te danken had aan Plato en Aristoteles. In deze reeks klimmen we niet op de schouders van deze klassieke filosofen, maar op die van filosofen uit de 20e eeuw. Centraal staat daarbij niet hun leven, maar een boek dat inmiddels tot de canon van de filosofie behoort. Beschouw deze reeks als een ladder die omver kan worden geworpen na de beklimming. Geniet dan van mooie vergezichten en wordt zodoende wellicht zelf een reus.

Literatuur: R. Gabriëls (red.): De twintigste eeuw in veertien filosofische boeken (2009)

De afzonderlijke colleges
1. Vrouwen en mannen (7 mrt)
over Le Deuxième Sexe (1949) van Simone de Beauvoir
2. Het appél van de ander (14 mrt)
over Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité (1961) van Emmanuel Levinas
4. Kennis en macht (21 mrt)
over Surveiller et punir: naissance de la prison (1975) van Michel Foucault
De kolonisering van de leefwereld (28 mrt)
over Theorie des kommunikativen Handelns (1981) van Jürgen Habermas
5. De genese van identiteiten (4 apr)
over Sources of the Self. The Making of Modern Identity (1989) van Charles Taylor

Kosten hele reeks
Studenten UM €10 / Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25 / Overigen €50

Inschrijven
www.maastrichtuniversity.nl/sg

 

 

 


 


 

07 maart 2023

19:30 - 21:30

1. Chaos en kosmos

14 maart 2023

19:30 - 21:30

2. Eenheid en veelheid

21 maart 2023

19:30 - 21:30

3. Doel en oorzaak

28 maart 2023

19:30 - 21:30

4. Vrijheid en noodzaak

 

04 april 2023

19:30 - 21:30

5. Leven en bewustzijn