Symposium Synthetische data

Op donderdag 1 juni 2023 organiseert het CBS een symposium over synthetische data. Het symposium zal volledig fysiek plaatsvinden en de voertaal is Nederlands.

Het symposium heeft als doel om met elkaar in gesprek te gaan over de (on)mogelijkheden van synthetische data in het statistisch domein. Elementen die buiten het statistisch domein spelen, kunnen natuurlijk besproken worden, maar daar ligt niet de kern van dit symposium.

Tijdens het symposium zal het CBS toelichten hoe het aankijkt tegen synthetische data en wat onze ambitie is. We laten een expert uit de wetenschap aan het woord om te vertellen wat er buiten CBS gebeurt als het gaat om synthetische data: wat zijn behoeften en verwachtingen? 

In het tweede deel van het symposium zal er voldoende tijd zijn om met elkaar in gesprek te gaan waarbij we aandacht willen besteden aan onder andere ethische en juridische vraagstukken. Daarnaast is er een mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen, tips, ideeën en voor het stellen van vragen.

Voor wie?

Beleidsmakers, onderzoekers en toekomstige synthetische data gebruikers.

Vragen en informatie

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met de organisatie via: synthetischedata@cbs.nl