23 juni 2023

N.B. U kunt uw voedselovergevoeligheden tot 1 week voorafgaande aan de nascholing doorgeven. Alleen dan kunnen wij daar rekening mee houden.

Hieronder kunt u aangeven welke parallelsessie u graag wilt volgen. Uitgebreide informatie over de inhoud van de parallelsessies vindt u op de website van het Wenckebach instituut voor Onderwijs en Opleiden onder het kopje 'Programma'.