Vakkundig in integratieve psychotherapie

Wim Trijsburgprijs


Om de (wetenschappelijke) ontwikkeling van psychotherapie te stimuleren, looft de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) een prijs uit. De prijs gaat dit jaar naar een junior-onderzoeker die een belangrijke rol speelt voor de psychotherapie in Nederland of België. Kent u iemand die samenhang en integratie binnen de psychotherapie centraal stelt? Meld hem of haar dan aan voor 1 juli 2023

De prijs

De NVP deelt in 2023 voor de zesde keer de Wim Trijsburgprijs uit tijdens de Dag van de Psychotherapie. Om de twee jaar gaat de prijs naar iemand die zich (in Nederland of België) bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de psychotherapie, en daarbij het perspectief van de cliënt centraal heeft gesteld. We richten ons daarbij afwisselend op junior-onderzoekers en senior-onderzoekers.

Dit jaar wordt de prijs uitgereikt aan een junior-onderzoeker. De winnaar ontvangt een prachtig glassculptuur, een oorkonde en een geldbedrag te besteden aan een inhoudelijk event. Daarnaast mag de winnaar publiceren in het Tijdschrift voor Psychotherapie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Wim Trijsburgprijs moet iemand aan de volgende voorwaarden voldoen. De kandidaat:

 • heeft een verdienstelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de psychotherapie in Nederland en/of België;
 • geeft blijk van een brede/generalistische kijk op de psychotherapie;
 • werkt verbindend tussen richtingen en scholen én tussen praktijk en wetenschap;
 • is wetenschappelijk gekwalificeerd w.b. kwaliteit en hoeveelheid publicaties (Nederlands en internationaal), kwaliteit van cv buiten publicaties, uitstraling en bekendheid in Nederland en/of België;
 • is gekwalificeerd m.b.t. onderzoek in de zin van goed opgezet wetenschappelijk onderzoek, onderzoek bij diverse doelgroepen en originaliteit van onderzoeksvragen;
 • is naast onderzoeker ook werkzaam in de praktijk.

  Junior of senior
 • Voor de seniorprijs moet de kandidaat ouder zijn dan 45 jaar;
 • Voor de juniorprijs geldt dat de kandidaat niet ouder mag zijn dan 40 jaar of dat de kandidaat niet langer dan 5 jaar geleden is gepromoveerd of nu aan het promoveren is. 

Aanmelden

Wilt u iemand voordragen die voldoet aan de voorwaarden zoals die hierboven zijn benoemd? U kunt iemand voor 1 juli 2023 aanmelden via het aanmeldformulier. Hier vindt u ook meer informatie over de procedure.

Winnaars

De Trijsburgprijs werd eerder gewonnen door:  

Trijsburgjury

De Trijsburgjury bestaat uit:

 • dr. Anna Bartak
 • dr. Adriaan van 't Spijker
 • dr. Wubbo Scholte

 

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health
Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de  theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren