Aan- en afmelden event ECP

Eventnaam:

Mini-symposium ‘Scenario 2030: transformatief overheidsbeleid voor de digitale economie’ in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en FreedomLab