for English scroll down

INCLUDED introduceerde Black History Month
op Hogeschool Rotterdam

Jaarlijkse herdenking uit de Zwarte gemeenschap - Afrikaanse diaspora

Elk jaar tijdens Black History Month worden prestaties van sleutelfiguren en belangrijke gebeurtenissen uit de vaak onderbelichte geschiedenis van de Zwarte gemeenschap-Afrikaanse diaspora uitgelicht. Black History Month is in de VS ontstaan en krijgt wereldwijd steeds meer navolging.

Ook Nederland heeft een onderbelichte koloniaal- en slavernijgeschiedenis, waar de regering recent haar excuses voor heeft aangeboden. Met de 150ste herdenkingsjaar van de slavernijverleden in zicht wil INCLUDED meer bewustzijn creëren over onze gevoelige gedeelde geschiedenis. Hiervoor hebben we een leerzaam en interactief programma georganiseerd.

De Masterclass in februari was helaas 'uitverkocht'. Reden voor ons om een extra bijeenkomst te organiseren: 

24 april 2023
EXTRA Masterclass Koloniaal- en slavernijverleden van Nederland

Tijdens deze avond word je meegenomen in de onderbelichte geschiedenis over soms gevoelige feiten en gebeurtenissen. Over de gezamenlijke geschiedenis met voorbeelden uit het Rotterdamse en Nederlandse koloniale verleden.

Hoe staat dit in relatie tot je eigen geschiedenis, kennis en mening? Hoe werkt het door in het nu? Welke impact heeft het op jou en hoe kun je hiermee omgaan?

Je leert over het erfgoed, herdenken en vieren, witte onschuld en hoe je initiatief kunt tonen. Als student, als professional, maar vooral als burger.

Deze leerzame, inspirerende én verrassende unieke masterclass is een samenwerking met Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT)

  • Locatie: Museumpark
  • Tijdstip: 17:00 – 21:00 uur
  • inclusief Surinaamse broodjes

 

INCLUDED introduces Black History Month

The annual commemoration of the Black community - African diaspora

Each year during Black History Month, key achievements and important events from the often-under-reported history of the Black community - African diaspora are highlighted. Black History Month originated in the US, and it is increasingly being supported around the globe.

The Netherlands also has an underexposed colonial and slave history, for which the government has recently apologized. With the 150th anniversary of the slave past in sight, INCLUDED wants to create more awareness concerning our sensitive shared history. We have organized an educational and interactive program for this.

April 24: Master class Masterclass Colonial and slave history of the Netherlands (extra edition)

During this event, you will learn about underexposed history regarding sometimes sensitive facts and incidents. You will also learn about the shared history with examples from the Rotterdam and Dutch colonial past. How does this relate to your history, knowledge, and opinion?

How does this translate to today? What impact does it have on you, and how could you handle it? You will learn about the heritage, commemoration and celebration, white innocence and how to show initiative. This instructive, inspiring, and surprising unique masterclass is a collaboration with 'Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst (GVGT)'.

  • Location: Museum Park
  • Time: 5:00 PM - 9:00 PM
  • including Surinamese Rolls