06 juni 2023

09:00 - 09:30

Inloop

09:35 - 09:50

Opening door Willemijn Dicke, Directeur Centre of Experise HRTech – Hogeschool Rotterdam 

09:50 - 10:05

Dr. ir. Gijsbert Korevaar over Innovatie & Transitie

10:05 - 10:35

Panelgesprek

10:35 - 11:00

Pauze

11:00 - 12:30

Werksessies in 3 groepen: veiligheid, opleiden en publiek-private samenwerking

12:45 - 13:15

Wrap up met speerpunten en acties

13:15 - 14:00

Lunch & Afsluiting