22 juni 2023

10:00 - 11:00

Ontvangst en inloop

11:00 - 12:00

Plenair ochtendprogramma o.l.v. Minchenu Maduro met o.m.  
- Aftrap van de Dag met Tom van der Lee, (onder)voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 
- Karen van Oudenhoven, directeur Sociaal en Cultureel Planbureau  
Karen van Oudenhoven-van der Zee pleit voor een gelijkwaardige rol van burgers en beleidsmakers aan de ontwerptafel van beleid. Zo dragen ze gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de analyse van problemen en het formuleren van oplossingen. Door de afstand tussen burgers en overheid letterlijk op te heffen kunnen problemen effectiever worden opgelost en ontstaat ruimte voor vertrouwen. 
- Tot uw dienst! Het woord is aan publieke dienstverleners in de ‘frontlinie’. Waar knelt het voor hen, wat hebben zij nodig om mensen en bedrijven beter te kunnen helpen? En wat vraagt dat van ieder van ons: beleidsmakers, publieke dienstverleners en politici? Doe en denk mee hoe we vanaf vandaag samen verder bouwen aan Werk aan Uitvoering!   
Met in het panel:  
* Bart Snels, Inspecteur-Generaal Belastingen, Toeslagen en Douane
* Senna Maatoug, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland 
* Fred Dukel, Algemeen directeur SZW – Gemeente Den Haag  
* Rodrique Engering, Lid Raad van Bestuur - Kamer van Koophandel 

12:00 - 13:00

Lunch en ontmoeting

13:00 - 13:15

Verplaatsen naar subzalen

13:15 - 14:30

Ronde 1: Deelsessie (korte pauze in sessie)

14:30 - 14:45

Zaalwisseling

14:45 - 16:00

Ronde 2: Deelsessie (korte pauze in sessie)

16:00 - 16:15

Zaalwisseling

16:15 - 17:00

Plenaire afsluiting o.l.v. Minchenu Maduro 
- Pieter Duisenberg, President van de Algemene Rekenkamer presenteert de resultaten van een onderzoek naar de productiviteits- en kwaliteitsontwikkeling van de dienstverlening van uitvoeringsorganisaties. Het onderzoek dat op verzoek van de Tweede Kamer wordt uitgevoerd en gebaseerd is op openbaar beschikbare rapportages en studies wordt op 5 juni tijdens de dag gepubliceerd.  
- Samen versnellen: Welke doorbraken willen we als WaU-beweging het komende jaar realiseren? Hoe gaan we o.m. om met de spanning tussen efficiënt omgaan met beschikbare middelen én hoge kwaliteitsnormen handhaven. We bespreken het met:  
* Rhodia Maas (directeur-generaal IND) 
* Nathan Ducastel (directeur VNG Realisatie) 
* Abdeluheb Choho (directeur-generaal RVO) 
* Joost Sneller (Kamerlid D66) 
- Het praten voorbij: afsluiting van de Dag in beeld!  
- Terugblik op de Dag met Christa Klijn, programma directeur-generaal Werk aan Uitvoering  
 

17:00 - 18:00

Borrel & Bites