Programma ochtend

In de ochtend worden op verschillende locaties in Den Haag e.o. sessies georganiseerd door een groot aantal uitvoeringsorganisaties. Tijdens deze ochtendsessies lichten de uitvoeringsorganisatie en de betrokken burgers en ondernemers toe waar wensen en mogelijkheden liggen voor vereenvoudiging, maar ook wat er aan complexiteit speelt en tot welke problemen dat leidt. Doel van de ochtendsessies is om met elkaar in gesprek te gaan over de belangrijke knelpunten vanuit de uitvoering, met name die punten waarvoor samenwerking met anderen (o.a. politiek, beleid) nodig is om ze op te lossen. 

Hier kunt u inhoudelijke informatie over de ochtendsessies en de locaties van de uitvoeringsorganisaties vinden waaruit u een keuze kunt maken.

Op alle locaties start het inhoudelijke programma om 09:30 u maar varieert de eindtijd tussen 11:30 en 12:00 u.

U reist op eigen gelegenheid naar de locatie van uw keuze. Vanaf de locaties die zich niet op loopafstand van The Hague Conference Center New Babylon bevinden, kunt u voor de terugreis gebruik maken van gezamenlijk busvervoer. Bij registratie kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Programma middag

The Hague Conference Center New Babylon
Anna van Buerenplein 29
2595 DA  Den Haag
 
 

In de middag vindt een plenair programma plaats met onderwerpen die erop gericht zijn op complexiteit voor uitvoering, burgers en ondernemers hanteerbaarder te maken. Tevens kunt u in de middag deelnemen aan diverse interessante deelsessies, verdeeld in ronde 1 en ronde 2.
 

22 juni 2023

09:00 - 09:30

PROGRAMMA OCHTEND

Inloop en ontvangst op diverse locaties

09:30 - 12:00

De uitvoeringsorganisaties verzorgen sessies over verschillende thema's 

Het welkomstwoord wordt verzorgd door: 
Vera Bergkamp, voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal, en
Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

12:00 - 13:30

PROGRAMMA MIDDAG

The Hague Conference Center New Babylon

Inloop en registratie
Lunch en bezoek informatiemarkt

13:30 - 13:50

Plenair programma o.l.v. Ruben Maes en Fatma Koşer Kaya met:
- Don Ceder, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal
- Arne van Hout, DG Openbaar Bestuur en Democratische Rechtstaat

13:50 - 14:10

Keynote door:
Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman

14:10 - 14:25

Zaalwissel

14:25 - 15:05

Ronde 1: deelsessies

15:05 - 15:25

Zaalwissel en korte pauze

15:25 - 16:05

Ronde 2: deelsessies

16:05 - 16:20

Zaalwissel

16:20 - 16:45

Plenair programma o.l.v. Ruben Maes en Fatma Koşer Kaya, met:
- Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Christa Klijn, DG Werk aan Uitvoering

16:45 - 17:00

Muzikale wrap-up door Barbara Breedijk

17:00 - 18:00

Borrel & Bites