Aanmelden SKG Deelnemersraad 3 juli

Alle SKG-leden zijn van harte uitgenodigd voor de SKG Deelnemersraad van 3 juli a.s. in het Merwede-gebied te Utrecht. 

Hieronder vragen wij je aanwezigheid en eventuele wensen door te geven zodat wij de bijeenkomst optimaal kunnen voorbereiden. Alvast dank!