Cursus integratieve persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische behandelpraktijk (online)

Speciaal gericht op de psychotherapeutische praktijk organiseert de NVP een meerdaagse cursus over persoonlijkheidsdiagnostiek en de indicatiestelling voor psychotherapeutische behandelingen.

U neemt deel via ZOOM op 6 (woens)dagen in NOVEMBER en DECEMBER 2024

Er is plaats voor maximaal 18 personen dus wacht niet te lang en ga direct naar inschrijven

Wat leert u?
In deze cursus gaat de aandacht speciaal uit naar de diagnostiek en classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Welke vragenlijsten en welke semigestructureerde interviews zijn hierbij nuttig en bruikbaar in de psychotherapeutische praktijk? Wat zijn daarin de nieuwste ontwikkelingen? En hoe leidt dit uiteindelijk tot een juiste indicatiestelling voor de aard en intensiteit van een psychotherapeutische behandeling? Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek worden deze ontwikkelingen toegelicht.

Doelgroep
Deze cursus is speciaal bedoeld voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters (al dan niet in opleiding) en ook gz-psychologen die aanvullende psychotherapeutische scholing en werkervaring hebben genoten. Deze cursus voldoet aan de herregistratie-eisen op het gebied van diagnostiek voor het Kwaliteitsregister Psychotherapie.

Wanneer
November-december 2024: woensdag 13, 20 & 27 november en 4, 11 & 18 december

Kosten
Inclusief literatuur en de herziene uitgave van 'het ontwikkelingsprofiel' van R.E. Abrahams.

Als u nu direct lid wordt van de NVP, profiteert u van de korting op het cursusbedrag

NVP-leden: € 660,-  
NVP-aspirant leden: € 540,-  
Niet-leden:        € 820,-  
Niet-leden in opleiding: € 700,-  


Literatuur
Literatuur wordt door ons verstrekt.

Accreditatie

  • NVP: 18 (voor (her)registratie in het Kwaliteitsregister Psychotherapie)
  • FGzPt: 16
  • NVvP: 15

Certificaat
U ontvangt een certificaat indien u voor minimaal 90% aanwezig bent geweest en de cursus met goed gevolg hebt afgerond.

Toetsing en evaluatie
De cursus wordt afgesloten met een evaluatie. 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren