[Please scroll down for Dutch text]

The beginning of 2023 marked the five year anniversary of UM’s efforts into Diversity & Inclusivity (D&I). We would like to take this year to review these efforts and look ahead into what next steps the university should take in becoming a more inclusive organization that attracts and keeps a variety of staff and students. For this purpose, a review committee (please see composition below) will visit UM on Tuesday 20 and Wednesday 21 June 2023. The Executive Board invited a broad range of individuals and groups from our organization to talk to the review committee.

Next to these invitees and scheduled moments, the Executive Board would also give the opportunity to anyone from our UM community to share their experiences, insights and vision related to UM’s D&I policy during two walk-in moments:

  • Tuesday 20 June, 16:15 – 17:30
  • Wednesday 21 June: 12:15 – 13:15

If you are interested to join one of these moments, please sign up via the registration tab so that the review committee has an overview of the number of interested community members.

The Executive Board would like to thank you in advance for your engagement.

 

Review Committee:

Prof. Dr. Wiebe Bijker (chair)      

Maastricht University (emiratus)

Dr. Marloes van Engen                

Radboud University | Associate professor

Hillmann Batuo       

Maastricht University | Medical Student

Tibisay Sankatsing Nava             

Mondriaan Fund | PhD candidate Leiden University

Mary Tupan                                    

ECHO | Director (Expertise Centre Diversity Policy)

 


Begin 2023 was het vijf jaar geleden dat UM begon met haar Diversity & Inclusivity (D&I) beleid. We willen dit jaar graag gebruiken om deze inspanningen te evalueren en vooruit te kijken naar de volgende stappen die de universiteit zou moeten nemen om een nog inclusievere organisatie te worden die diverse medewerkers en studenten aantrekt en behoudt. Hiertoe brengt een visitatiecommissie (zie samenstelling hieronder) een bezoek aan de UM op dinsdag 20 en woensdag 21 juni 2023. Het College van Bestuur heeft reeds een breed scala aan individuen en groepen uit onze organisatie uitgenodigd om met de visitatiecommissie in gesprek te gaan.

Naast deze genodigden wil het College van Bestuur tevens anderen uit onze UM community de gelegenheid geven om tijdens twee inloopmomenten hun ervaringen, inzichten en visie met betrekking tot het D&I beleid van de UM te delen:

  • Dinsdag 20 juni | 16:15 - 17:30
  • Woensdag 21 juni | 12:15 - 13:15

Heb je interesse om deel te nemen aan een van deze momenten, meld je dan aan via dit formulier zodat de reviewcommissie een overzicht heeft van het aantal geïnteresseerde mensen.

Het College van Bestuur wil je bij voorbaat bedanken voor je betrokkenheid.

 

Samenstelling visitatiecommissie:

Prof. Dr. Wiebe Bijker (voorzitter)      

Maastricht University (emiratus)

Dr. Marloes van Engen                

Radboud University | Universitair Hoofd docent

Hillmann Batuo       

Maastricht University | Student Geneeskunde

Tibisay Sankatsing Nava             

Mondriaan Fund | Promovenda Leiden University

Mary Tupan                                    

ECHO | Directeur (Expertisecentrum Diversiteitsbeleid)