Register

I would like to sign up for the event on Thursday 21 September 2023 to (re)connect with the UnliMited-Students Network. 

Ik meld me aan voor het evenement op donderdag 21 september om (weer) in contact te komen met het UnliMited-Studenten Netwerk.


The next question is about your preferred language. Depending on the demand we might split up into Dutch- and English-speaking groups!

De volgende vraag is over je taalvoorkeur. Afhankelijk van de wensen splitsen we mogelijk op in Nederlands- en Engels-sprekende groepjes. 


During the event pictures will be taken and published on the internet (social media, newsletter etc) and/or for future promotion of events by UnliMited-Students. We are asking for your permission and will respect what you decide.

Tijdens het evenement worden foto's gemaakt om op internet te plaatsen (sociale media, nieuwsbrief etc) en/of voor gebruik ter promotie van toekomstige evenementen van UnliMited-Students. We vragen hiervoor je toestemming en respecteren je besluit.