Prinsjesdagsymposium

Planetary Health en duurzame zorg: welke rol kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen spelen?

Achtergrond
De SGBO organiseert jaarlijks samen met de Radboudumc Health Academy een symposium voor aios van de SGBO als onderdeel van hun opleiding. Deelname van praktijkopleiders, (geregistreerde) verzekeringsartsen en bedrijfsartsen is ook mogelijk in het kader van nascholing en herregistratie. Dit jaar staat het symposium in het teken van Planetary Health. Het vindt plaats op 19 september 2023.  

Klimaatontwrichting, biodiversiteitsverlies en ernstige milieuvervuiling: drie planetaire crises vormen een grote bedreiging voor de menselijke gezondheid. Het gaat om ingewikkelde relaties en daarom zijn complexe maatregelen nodig.
Het aandachtsgebied van de bedrijfsarts en verzekeringsarts, als sociaal geneeskundigen, ligt op de relatie tussen de mens en diens (werk)context. Wat betekent dat in de context van Planetary Health?
Het Prinsjesdagsymposium is gericht op het (vergroten van) inhoudelijke kennis over dit onderwerp en gaat in op gedragswetenschappelijke achtergronden die nodig zijn voor veranderingen. Ook komt aan bod hoe Planetary Health vorm krijgt in onderwijs en opleiding en vindt een vertaalslag plaats 
naar de praktijk en de maatschappelijke rol van de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. 

Leerdoelen
•    je weet wat Planetary Health inhoudt
•    je kent de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en
     inzetbaarheid  van werkenden
•    je krijgt handvatten hoe je zelf dit thema kunt integreren in je werk
•    je krijgt zicht op de maatschappelijk rol van (verzekerings- en bedrijfs)artsen
     bij Planetary Health