The times they are a- changin'


Psychotherapie in tijden van verandering en onzekerheid

 

De wereld om ons heen verandert snel en ingrijpend. Wat betekent dit voor ons en ons vak? Op de jaarlijkse Dag van de Psychotherapie 2023 staan we stil bij de invloed van technologische ontwikkelingen, klimaatverandering en de multiculturele samenleving op ons functioneren. En gevolgen voor de psychotherapie en de psychotherapeut in het bijzonder.

 

 

Over het thema

Nieuwe vragen
Stikstofproblematiek, woningnood, inflatie, zeespiegelstijging, vluchtelingenstroom, wantrouwen in de overheid, oorlog en dreiging, nepnieuws, druk op de gezondheidszorg, nieuwe genderidentiteiten, kunstmatige intelligentie, ze leiden tot nieuwe vragen en een onzeker toekomstperspectief.

The times they are a-changin'*
Hoe groei je op in een wereld die sneller verandert dan jijzelf, met een toekomst waarin niets meer is wat het lijkt? Hoe kan een kind zich veilig hechten in een wereld vol onveiligheid? Wat voor perspectief kunnen we jongeren bieden? Wat heeft een cliënt aan inzicht of hoop als het water hem naar de lippen stijgt?

Wat doen wij?
Waar gaan wij onze interventies op richten? Moeten we onze cliënten leren om te leven met onveiligheid? Misschien zijn onze modellen niet meer van deze tijd en moeten we onze gaan aanpassen.

Maar ook wij psychotherapeuten moeten ons staande houden. Hoe bepalend zijn onze eigen opvattingen over al deze maatschappelijke ontwikkelingen eigenlijk? En kunnen ervaren psychotherapeuten de aanstormende generatie van jonge collega’s nog wel volgen?

Programma

In de ochtend beschrijft Danielle Knafo (klinisch psycholoog, USA) de invloed van technologie op de identiteitsontwikkeling en het interpersoonlijk contact van jongeren. Hoe beïnvloedt dat het behandelproces en op welke wijze passen we onze therapeutische interventies hierop aan?

Aansluitend schetst Caroline Hickman (psychotherapeut, UK) de impact van klimaatveranderingen op ons psychisch welbevinden, van eco-angst naar klimaatpsychologie.

Samrad Ghane (klinisch psycholoog/ psychotherapeut) biedt in de middag zijn perspectief op diversiteit en geeft ons een inkijk in de multiculturele samenleving van morgen. Tot welke nieuwe uitdagingen leidt dat in de behandelkamer?

Niet de tijd verstrijkt, maar wij**

Coen Verbraak gaat met collega’s in gesprek over wat dit alles voor hen betekent, voor het proces in de therapiekamer, voor de persoon van de psychotherapeut en voor de toekomst van de psychotherapie als professie. Hoe ziet psychotherapie er over twintig jaar uit? En ‘hoeveel van wat er in ons leeft is ouder dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven’?**

Mounir Samuel leidt ons, met uitzicht op 2024, op zeer persoonlijke wijze door deze dag.

 

 

* The times they are a chaingin’(Bob Dylan)
** Niet de tijd verstrijkt, maar wij (Rutger Kopland)

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren