Summerclass 2023

Maandag 28 en woensdag 30 augustus   
Locatie: 3219.0024C 
PICO: workshopruimte CMB
 

09:00 – 10:30    Onderzoeksvraag en PICO – Peter Braun (verplicht voor Teamleiders)  
10:30 – 10:45    Koffie/thee pauze  
11:00 – 12:30    ‘Pressure cooker’ onderzoeksprotocol - Yori Ong 
12:30 – 13:30    Lunch   
13:30 – 15:00    Workshop (mc) toetsvragen maken - Rob Bakels 
13:30 – 14:30    Onderwijs in kleine groepen: Hoe haal je (nog) meer leeropbrengst uit de groep? - Evelyn Schaafsma & Agnes Diemers 
15:00 – 15:30    Theepauze  
15:30 – 16:30    Workshop (mc) toetsvragen maken - Rob Bakels 
15:00 – 16:30    Onderwijs in kleine groepen: Hoe haal je (nog) meer leeropbrengst uit de groep? - Evelyn Schaafsma & Agnes Diemers 

Dinsdag 29 en donderdag 31 augustus 
Locatie: dinsdag 3219.0024B / donderdag 3219.0235 
Excel training: 3219.0167

09:00 – 10:30    Excel – Tjalling Pater (op donderdag start deze training om 11:00) 
10:30 – 10:45    Koffie/thee pauze   
11:00 – 12:30    Active Bystander - Marloes Siccama (alleen dinsdag) 
12:30 – 13:30    Lunch  
13:30 – 14:30    DIY Studio – kennisclip opnemen - Jorn Veltman  
13:30 – 14:30    Klinisch Redeneren en PTG – Lynka Panjer, Anika Spil & Henri Lohr (verplicht voor Teamleiders) 
14:30 – 15:00    Theepauze  
15:00 – 16:30    DIY Studio – kennisclip opnemen - Jorn Veltman 
15:00 – 16:30    Klinisch Redeneren en PTG – Lynka Panjer, Anika Spil & Henri Lohr (verplicht voor Teamleiders) 

Over de verschillende onderdelen:  

Onderzoeksvraag en PICO (max 16 deelnemers) 
Als behandelaar wil je graag de meest optimale behandeling voor een patiënt aanbieden. Daarbij wil je niet louter je eigen vaardigheden of de verwachtingen en wensen van de patiënt meenemen. Ook wil je het ‘beste wetenschappelijke bewijs’ daarin meewegen. En hoe vind je dat laatste? Om een klinische vraag te beantwoorden is de PICO-systematiek een effectieve procedure. Als eerste wordt de onderzoeksvraag opgesteld. Daarna wordt het domein (therapie/preventie, diagnose, etiologie/risico of prognose) vastgesteld waartoe de vraag behoort. Als laatste worden de PICO elementen hieruit gedestilleerd. En hoe dat in de praktijk gaat? 
In deze summerclass wordt de theorie kort met je doorgenomen. Daarna ga je in koppels zelf aan de slag om aan de hand van een casus de onderzoeksvraag en PICO op te stellen. Er is ook ruimte om met een eigen onderzoekvraag aan de slag te gaan!

"Pressure cooker" onderzoeksprotocol 
Hoe kom je van een vraag of een interessant idee tot een goed protocol voor wetenschappelijk onderzoek? In deze interactieve workshop gaan we gezamenlijk aan de slag om van een idee te komen tot een helder plan voor wetenschappelijk onderzoek. Stap voor stap bekijken we welke keuzes hierbij te maken zijn en hoe deze het proces beïnvloeden. 

Workshop (mc) toetsvragen maken 
Het eerste uur van deze workshop wordt besteed aan het bespreken van toetsvormen van kennis door gesloten vragen (MC). We gaan het kort hebben over het kwaliteitsproces vóor de toetsafname door het toetspanel TBP en ná de afname, inclusief de psychometrische parameters. 
We sluiten het eerste uur af met een aantal voorbeeldvragen die langs het TBP gaan en de reacties op die vragen. Gelijksoortige voorbeelden zijn ook aan bod gekomen in de e-learning “Toets je vraag”.  
Het tweede uur zullen we de (geanonimiseerde) ingestuurde vragen (van iedere deelnemer één “top” vraag en een vraag die nog verbetering behoeft) bespreken. 

"Onderwijs in kleine groepen: Hoe haal je (nog) meer leeropbrengst uit de groep?"
Deze workshop is speciaal voor klinische docenten, die meer leerrendement willen halen uit groepsbijeenkomsten met studenten. In het nieuwe curriculum zullen jullie als klinische docenten ook meer groepsonderwijs gaan begeleiden, dus zullen deze docentvaardigheden steeds belangrijker worden.

In de workshop willen we gaan oefenen met deze vaardigheden, aan de hand van uitdagende en herkenbare situaties die jullie als docenten ongetwijfeld (gaan) tegenkomen. We werken daarbij met casuïstiek uit jullie eigen curriculum. In de nabespreking komen belangrijke didactische basisprincipes aan bod, het stellen van leerdoelen, het verhelderen van verwachtingen, aansluiten bij de voorkennis en het activeren van studenten. Ook de dynamiek in een groep zal aan bod komen. Dus denk alvast na over uitdagingen die jij tegenkomt of verwacht en breng ze in tijdens de workshop. Het is een mooie kans om jullie expertise verder te ontwikkelen en jullie klinische docentrol naar een hoger niveau te tillen. Samen creëren we een omgeving waarin iedereen kan groeien!

Microsoft Excel (basis + gevorderd) 
Microsoft Excel is veruit het meest gebruikte spreadsheetprogramma ter wereld. Wanneer je regelmatig met de computer werkt, ben je het programma vast al eens tegengekomen. Goed met Excel omgaan is voor iedereen mogelijk. Tijdens deze Excel basistraining leer je de belangrijkste functies van Excel kennen en kun je deze direct al toepassen in de praktijk. Ook als je al beschikt over enige basiskennis van Excel is deze workshop interessant. 

Active Bystander 
Stel je bent getuige van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, (seksuele) intimidatie, beledigen, kleineren, discrimineren. Weet jij wat je dan moet doen? Het is immers best moeilijk er iets van te zeggen. Ongewenst gedrag leidt tot een sociaal onveilige werkomgeving. Hoe kun je voorkomen dat je verlamt, wegkijkt, je machteloos voelt? Wat kun je doen, wanneer niks doen geen optie is? Hoe bestrijd je ongewenst gedrag? Word een actieve omstander met deze korte training van anderhalf uur. 

Klinisch Redeneren en PTG  
Het klinisch redeneren is een basale vaardigheid die elke tandarts moet beheersen. Bij klinisch redeneren gaat het erom dat je bij een patiënt met een zorgvraag, na het afnemen van de anamnese en het doen van een klinisch onderzoek, de juiste diagnose stelt en op basis daarvan een (of zo mogelijk een aantal) behandeloptie(s) aanbiedt op basis waarvan samen met de patiënt een behandelkeuze kan worden gemaakt (shared decision making). Klinisch redeneren is altijd gestoeld op een wetenschappelijke basis. Bij elke stap in het redeneerproces vragen we ons af: wat is hiervoor het bewijs, waar baseer ik mijn overwegingen op en sluit mijn behandelinterventie aan bij de geldende richtlijnen. Ethische overwegingen worden meegenomen daar waar dit relevant is voor de casus.  
Het onderwijs in klinisch redeneren wordt aangeboden vanaf de bachelor en voortgezet tot en met master 1. Het is met name aan de teamleiders om het aangeleerde format ook in de klinische setting te onderwijzen, door middel van het structureel organiseren van casuïstiekbesprekingen en de begeleiding bij het maken van behandelplannen. In het professioneel toetsingsgesprek (PTG) aan het einde van Master 2, nu nog onderdeel van de leerlijn Professionele Vorming, wordt het klinisch redeneren per student getoetst door een daarvoor aangewezen teamleider en een PTG-gecommitteerde.  

In deze cursus:  

  • Bieden we de teamleiders, gecommitteerden en andere klinisch docenten handvatten hoe het onderwijs klinisch redeneren in het AP-Team programma in te richten. 
  • Staan we stil bij het format en geven we aan waar de accenten moeten liggen. 
  • Bespreken we de toetsing in het PTG, beoordelen we het PTG-beoordelingsformulier en passen we deze zo nodig aan 
  • Kalibreren we aan de hand van casussen zowel de teamleiders als de gecommitteerden, teneinde afstemming te verkrijgen ten aanzien van zowel het onderwijs als de beoordeling.     

DIY Studio – kennisclip opnemen - Jorn Veltman 
Het ontwikkelen van een goede kennisclip kan een behoorlijk klus zijn. Het liefst zou je vooral bezig willen zijn met jouw verhaal, en datgene wat je over wilt brengen aan de luisteraar. Maar het zijn vaak de praktische zaken die veel aandacht vragen: hoe ga je je verhaal opnemen? Ben je goed te verstaan? En hoe monteer je je video? En dat is zonde! Om ervoor te zorgen dat jij je vooral druk hoeft te maken over het verhaal dat je wilt vertellen heeft het WIOO een volledig geautomatiseerde opnamestudio ingericht. In deze workshop nemen we een kijkje in deze studio. We laten je zien hoe de studio werkt, en een aantal deelnemers kunnen ook zelf een kennisclip opnemen. Hoe houd jij jouw luisteraars geboeid? En welke storytellingtrucs kun je gebruiken om je verhaal kracht bij te zetten? 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren