Thematafel Omgevingswet & Transformatiegebieden

 

Deze uitnodiging wordt gestuurd aan alle SKG-leden en is in het bijzonder bedoeld voor diegene die zich bezighouden met transformatiegebieden en/of deskundig zijn op omgevingsrecht. Voel je zeker vrij deze uitnodiging aan een deskundige binnen je organisatie door te sturen. Aanmelden kan via bovenstaande button.

Wat gaan we doen?
Aan deze thematafel gaan we actief aan de slag met het uitwisselen van kennis over de ervaren problemen en oplossingen met regelgeving in de praktijk van gebiedstransformatie. Ook is agendasetting beoogd: het formuleren van actie(s) voor praktijk, beleid en regelgever. De bijeenkomst vindt plaats tegen de achtergrond van de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet die specifieke mogelijkheden kent voor het hanteren van afwegingsruimte door het bestuur. Wat gaat dit bijvoorbeeld betekenen voor verschillende soorten initiatiefnemers, adviseurs en voor overheden?

Onderwerpen die ter tafel komen: milieugebruiksruimte (beperking), bedrijfsverplaatsing, afwegingsruimte voor lokaal bestuur in relatie tottransformatiegebieden.

Begeleiders bij deze thematafel:
Marlon Boeve, hoogleraar omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling, TU Delft.
Fred Hobma, universitair hoofddocent omgevingsrecht, TU Delft.
Ruda van Ravensteijn, promovendus omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling, TU Delft.

De SKG-Thematafel Omgevingswet zal naar behoefte vaker worden georganiseerd. Tijdens deze eerste bijeenkomst zullen we met elkaar bespreken welke onderwerpen binnen het thema nadere verdieping vragen in volgende bijeenkomsten. 

Over het concept 'SKG Thematafel'
Het doel van de thematafels is om in select deskundig gezelschap (+/- 20 personen) SKG deelnemers met elkaar in contact te brengen rondom een specifiek onderwerp; elkaar informeren, van elkaar leren en agenderen. Dit doen we bij uitstek met een breed palet aan deelnemers die vanuit verschillende rollen bijdragen aan gebiedsontwikkeling.