COLLEGEREEKS

FILOSOFIE, EEN INLEIDING

MA 11, 18 EN 25 SEPT, 2 EN 9 OKT – 19.30 TOT 21.30 UUR
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Dr. René Gabriëls

Docent filosofie, UM
 

Filosofie wordt vaak de moeder van alle wetenschappen genoemd. Disciplines als natuurkunde en psychologie zijn ontstaan uit de filosofie. Hoewel de band tussen de moeder en haar kinderen niet is doorgesneden, stelt de filosofie belangrijke kwesties aan de orde waar de wetenschappen dikwijls aan voorbij gaan. Wat is de relatie tussen taal en werkelijkheid? Is het mogelijk om goed en kwaad te onderscheiden, en zo ja, hoe? Heeft het zin om lichaam en geest te onderscheiden? Hoe behoort een sociale orde qua macht en eigendom eruit te zien wil er sprake zijn van gelijke vrijheid? Welke rol speelt kunst in de samenleving? Deze en andere vragen komen overeen met vijf takken van de filosofie: taalfilosofie, ethiek, filosofie van de geest, sociale filosofie en filosofie van de kunst. Ze worden in deze inleidende reeks behandeld. Het doel is vertrouwd te raken met de geschiedenis van de filosofie, de belangrijkste filosofen en de interessante kwesties die zij onder de aandacht brengen. Deze reeks laat zien dat de moeder van alle wetenschappen nog steeds gevaarlijk, want verleidelijk is.

De afzonderlijke colleges
1. Van mythos naar logos (11 sept)
2. Deugden en principes (18 sept)
3. Lichaam en geest (25 sept)
4. Macht en eigendom (2 okt)
5. Kunst en samenleving (9 okt)


 

11 september 2023

18 september 2023

25 september 2023

02 oktober 2023

09 oktober 2023