Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA)

 

De PALA is dé leergang op het gebied van het arbeidsrecht. Verkrijg specialistische kennis waarmee u in de praktijk direct aan de slag kunt.

 

Data

Data PALA voorjaarseditie 2024 zijn:

  1. Donderdag 7 en 8 maart 2024
  2. Donderdag 21 en 22 maart 2024
  3. Donderdag 11 en 12 april 2024
  4. Donderdag 25 en 26 april 2024
  5. Donderdag 16 en 17 mei 2024
  6. Donderdag 20 juni 2024 - tentamen (online)
  7. Donderdag 11 juli 2024 - Slotdiner

Indien met goed gevolg afgerond, zijn aan de Pala 60 PO-punten verbonden.

*Onder voorbehoud, locatie afhankelijk van o.a. toekomstige coronamaatregelen.

De PALA is geheel vernieuwd en gemoderniseerd. De leergang bestaat uit alleen fysieke bijeenkomsten op locatie. 
De Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) is voor de arbeidsrechtjurist uit de praktijk dé leergang om zich te wapenen op het gebied van het arbeidsrecht. Het met goed gevolg volgen van de PALA is ook een van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de VAAN.
 

Nieuwe opzet

De nieuwe opzet gaat uit van 10 hele collegedagen waarin de 20 modules (2 per collegedag) diepgaand worden behandeld. Daarbij wordt met name de juridische praktijk in de vorm van aansprekende casussen besproken en bediscussieerd. Tijdens deze bijeenkomsten is veel ruimte voor interactie en vragenstellen.
 
De deelnemers bereiden zich thuis steeds grondig voor met:
  • aanvullende literatuur,
  • oefenvragen en
  • discussie.

 

Inhoud kort

De vernieuwde PALA bestaat uit 20 inhoudelijke modules. Na een inleiding in het algemene arbeidsrecht, wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het CAO recht en het medezeggenschapsrecht. Na deze doorloop volgt het ontslagrecht en de ontslagvergoedingen. Na de overgang van onderneming, rechten en plichten komen ten slotte de bijzondere onderwerpen als het arbeidsrecht en faillissement aan bod.
Vanzelfsprekend staan we stil bij de recente wijzigingen als de WAB en WCT, maar ook de NOW en visies op het arbeidsrecht zoals onder meer geformuleerd in de cie. Borstlap. 

 

De resultaten 

Na het volgen van de PALA ben je expert op het terrein van het arbeidsrecht en beschik je over actuele, specialistische juridische kennis waarmee je als jurist in de praktijk direct aan de slag kunt. 

 

Accreditatie

Aan de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) zijn 60 punten verbonden in het kader van de Verordening op de advocatuur.

 

VAAN Lidmaatschap
Een belangrijke voorwaarde voor het VAAN-lidmaatschap is een met goed gevolg afgeronde Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, zoals de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA).

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren