POM op locatie

Gorinchem-Waardenburg; een dijk van een omgeving!

3 oktober 2023

13.00- 17.00 uur

Waalbanddijk 60, 4175 AC te Haaften

 

Inhoud

Waterschap Rivierenland is een echt dijken waterschap. 450 kilometer van onze dijken moeten we vóór 2050 versterken om deze te laten voldoen aan de nieuwste waterveiligheidsnormen. Dit doen we in programmavorm in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

Voor Waterschap Rivierenland, dat zo’n 1/3 van de landelijke opgave heeft, is dit een enorme opgave met veel impact op de omgeving en op de mensen die er wonen, werken en recreëren. Omgevingsmanagement is niet alleen belangrijk tijdens de uitvoering van deze projecten maar ook voor het behoud van de goede relatie op de langere termijn.

Gezien de grote opgave hebben we vanaf de start in 2014 het aangedurfd om niet alleen te experimenteren met verschillende werkwijzen op het gebied van participatie maar ook met diverse contractvormen waarbij we de markt vroegtijdig betrekken. Zo werken we met het twee-fasen-contract en een alliantie in de meest pure zin. Dit biedt kansen voor de omgeving. En het maakt het makkelijk om markt en overheid van elkaar te laten leren. Dit maakt het vak van omgevingsmanager nog leuker.

Tijdens deze bijeenkomst willen we bijzondere ervaringen met de omgeving met elkaar delen. Daarnaast doorpraten over deze contractvormen en hoe die omgevingsmanagement beïnvloeden.

En we gaan natuurlijk naar buiten om de werkzaamheden op de dijk te bekijken!

Programma

13.00 ontvangst
13.15 presentatie en interactie
14.30 dijkbezoek
16.00 hapje en drankje
17.00 einde

Praktische informatie

Projectlocatie dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Waalbanddijk 60, 4175 AC te Haaften
Bezoekersparkeerplaats is aanwezig
Achteruit inparkeren

Graag eigen pbm’s meenemen. Helm, hesje, broek en veiligheidsschoenen zijn te leen.

Organisatie van de dag

Lotje OM dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Cécile OM dijkversterking Wolferen-Sprok
Jolanda communicatieadviseur dijkversterking Gorinchem-Waardenburg
Contact via Myra Kremer, omgevingsmanager programma Hoogwaterbescherming (HWBP)

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren