Donderdag 21 september

20:00- 21:30

Studium Generale | Dr. Lou Spronk-Lezing

Algemeen Nederlands of eigen Nederlands? Over het Nederlands dat we delen en dat ons soms scheidt


Deze lezing zou oorspronkelijk gehouden worden door Rik Vosters. Hij is helaas ziek, maar we hebben vervanging gevonden in de persoon van taalverteller Miet Ooms.

In deze lezing gaan we aan de hand standaardisatiegeschiedenis van het Nederlands na waarom er verschillen zijn tussen het noorden en het zuiden van het taalgebied. We starten bij de opbouw van een standaardtaal in de zestiende eeuw. Daarna komen enkele sleutelmomenten in de geschiedenis aan bod die een grote invloed hebben gehad op de verdere standaardisering. De focus ligt op de twintigste eeuw, waarin op het moment dat in Nederland de aandacht voor taalzorg verslapt die in Vlaanderen net volop aanwezig is. En we gaan door tot de eeuwwisseling, waarin Vlaanderen en Nederland elkaar weer vinden. Ten slotte staan we kort stil bij de vraag wat dat standaardisatieverhaal betekent voor de dialecten in de beide Limburgen.

Meer informatie over Miet Ooms via deze link.
 

Dr. Lou Spronck-lezing
De leerstoel Taalcultuur in Limburg (Universiteit Maastricht) heeft in 2016 de Dr. Lou Spronck-lezing ingesteld. Lou Spronck heeft tijdens zijn werkzame leven aan het Jeanne d’Arc College in Maastricht als leraar, conrector en rector, maar vooral in de tijd erna, gepubliceerd over de Limburgse geschiedenis, literatuur, dialect en volkskunde.

Met de instelling van de tweejaarlijkse Dr. Lou Spronck-lezing wil de leerstoel waardering voor de kwaliteit van zijn onderzoek tot uitdrukking brengen. Tevens beoogt deze lezing het belang van wetenschappelijk onderzoek naar taal en cultuur in Limburg zichtbaar te maken voor de academische wereld en vooral voor het grote publiek.

De eerste LS-lezing in 2016 werd gehouden door Petra Stienen, de tweede in 2018 door prof. Martin Paul en de derde in 2021 door Michiel de Vaan.


Rik Vosters is hoofddocent Nederlandse taalkunde en historische sociolinguïstiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Hij doceert er onder andere klank-, woord- en zinsleer van het Nederlands, evenals taalgeschiedenis, sociolinguïstiek en taalcontact. Zijn onderzoek situeert zich binnen de historische sociolinguïstiek: een benadering van taalgeschiedenis waar niet de taalstructuren, maar hun gebruik in een bredere maatschappelijke en historische context voorop staan. Hij leidde diverse onderzoeksprojecten over taalplanning en de standaardisatie van het Nederlands, de invloed van andere talen als het Frans en het Engels, en de zogenaamde taalgeschiedenis van onderop.

REGISTRATIE: WWW.MAASTRICHTUNIVERSITY.NL/SG

 

 

21 september 2023

20:00 - 21:30