Aanmelden MBT en Trauma


U kunt zich hier inschrijven voor de training MBT en Trauma. De trainingsdagen die aan deze uitvoering gekoppeld zijn: 12 en 13 december 2024.

Er kan niet afgeweken worden van deze dagen en aanwezigheid is noodzakelijk voor het ontvangen van uw certificaat. 

Voor meer informatie over deze training willen we u graag verwijzen naar de pagina 'praktische informatie'.

Persoonlijke gegevens

Let op: De kosten voor deze training worden automatisch intern doorberekend naar de kostenplaats waar u werkzaam bent op basis van een intern tarief. U dient dan ook voorafgaande uw aanmelding toestemming te vragen bij uw (zorg)manager om deze training te volgen.

 

Gegevens accreditatie

Om accreditatiegegevens te kunnen toekennen is het van belang dat wij beschikken over correcte en volledige gegevens (zoals geregistreerd bij de beroepsvereniging).

Indien onze administratie niet voorzien is van de volledige gegevens, is het helaas niet mogelijk om bij het afronden van deze training uw accreditatiepunten toe te kennen. 

 

Let op: Met behulp van onderstaande instructie kunt u uw registratiegegevens bij beroeps- en kwaliteitsregisters op de juiste wijze noteren. Het is belangrijk dat u deze notatiewijze hanteert zodat accreditatiepunten automatisch toegekend kunnen worden.

Het bijschrijven van accreditatiepunten voor SKJ kan helaas niet automatisch. Deze dient u zelf aan de hand van uw behaalde certificaat bij het SKJ op te vragen. 

 

Let op: Met behulp van onderstaande instructie kunt u uw registratiegegevens bij beroeps- en kwaliteitsregisters op de juiste wijze noteren. Het is belangrijk dat u deze notatiewijze hanteert zodat accreditatiepunten automatisch toegekend kunnen worden.

Het bijschrijven van accreditatiepunten voor SKJ kan helaas niet automatisch. Deze dient u zelf aan de hand van uw behaalde certificaat bij het SKJ op te vragen. 

 

Let op: Met behulp van onderstaande instructie kunt u uw registratiegegevens bij beroeps- en kwaliteitsregisters op de juiste wijze noteren. Het is belangrijk dat u deze notatiewijze hanteert zodat accreditatiepunten automatisch toegekend kunnen worden.

Het bijschrijven van accreditatiepunten voor SKJ kan helaas niet automatisch. Deze dient u zelf aan de hand van uw behaalde certificaat bij het SKJ op te vragen. 

 

Factuurgegevens

Toelichting: Geef hieronder aan wie de factuur van deze training zal betalen. Indien u wenst dat uw werkgever de factuur betaalt, vul dan vervolgens de bijhorende factuurgegevens in en kies bij betalingsopties voor een bankoverschrijving.


Toelatingseisen

U kunt de specifieke toelatingseisen voor deze training terugvinden op onze website, meer specifiek bij de omschrijving van de doelgroep.

Let op: wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden en u zich wel inschrijft voor deze training dan kunnen wij u helaas geen accreditatiepunten toekennen.

    

Algemene voorwaarden

Aanvullende vragen

Let op: we willen u vragen rechtstreeks contact met ons op te nemen wanneer we uw persoonlijke gegevens niet mogen gebruiken voor onze (financiële) administratie.

      

€ 895,00

Totaal: € 895,00

Alvorens u overgaat tot het verzenden van dit aanmeldformulier willen we u graag vriendelijk verzoeken om de ingevulde gegevens te controleren, met name de factuur- en accreditatiegegevens. Alvast onze dank hiervoor.

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren