Ambassadeursbijeenkomst

English below

Annetje Ottow en Fleur Spijker nodigen u, als gewaardeerd lid van het ambassadeursnetwerk van Leiden Convention Bureau, en uw partner of gast graag uit voor de komende ambassadeursbijeenkomst met borrel, de opening/het VIP-event en de Nacht van Ontdekkingen.

De ambassadeursbijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de Nacht van Ontdekkingen op zaterdag 16 september vanaf 16.30 uur bij de Faculty Club.

Graag delen we met u de laatste ontwikkelingen over Leiden als congres- en kennisstad en trakteren we u op een inspirerende talk door Liselore Tissen. Liselore is docent en extern Ph.D. kandidaat aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft. Zij neemt ons mee in de ethische vraagstukken rondom 3D-geprinte reproducties en de implicaties hiervan op de kunstwereld, het materiaal van het origineel en de invloed op die 3D-geprinte reproducties hebben op de perceptie van kunst in de samenleving.

Tijdens de ambassadeursbijeenkomst zullen we u uw gratis toegangsbewijs voor de Nacht van Ontdekkingen overhandigen. 

Na een korte borrel met uw mede-ambassadeurs heeft u de exclusieve mogelijkheid om deel te nemen aan het VIP-evenement - de opening van de Nacht van Ontdekkingen. Dit VIP-evenement (vanaf 18.30) is toegankelijk voor de eerste 50 personen die zich hebben aangemeld via de link en vindt plaats in de Hortus botanicus. Wees er dus snel bij!

Met de eerder verkregen toegangsbewijzen heeft u gratis toegang tot het Nacht van Ontdekkingen terrein. Tijdens het kunst- en kennisfestival De Nacht van Ontdekkingen (vanaf 19.00), onderdeel van de Days of Art & Science, ontdekt u beginnende makers, jonge onderzoekers en kunstenaars. Het wordt een ware ontdekkingstocht langs optredens, exposities, debatten, workshops en inspirerende lezingen rondom de thema's kunst en wetenschap. 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs en kijken ernaar uit u te verwelkomen op deze bijeenkomst.

De ambassadeursbijeenkomst zal in het Engels zijn.

* Dit evenement wordt georganiseerd door Leiden Convention Bureau en Leiden Kennisstad. Leiden Convention Bureau is een initiatief van Leiden&Parnters

Ambassadors meeting

Annetje Ottow and Fleur Spijker warmly invite you and your partner or guest, esteemed member of the Leiden Convention Bureau Ambassadors Network, to the upcoming Ambassadors' Meeting with a reception, the opening/VIP event, and the Night of Discoveries(Nacht van Ontdekkingen).

The Ambassadors' Meeting will take place prior to the Night of Discoveries on Saturday, September 16, starting at 4:30 PM at the Faculty Club.

We would like to share with you the latest developments regarding Leiden as a congress and knowledge city and treat you to an inspiring talk by Liselore Tissen. Liselore is a lecturer and external Ph.D. candidate at Leiden University and Delft University of Technology. She will delve into the ethical questions surrounding 3D-printed reproductions and their implications for the art world, the original material, and society's perception of art.

You will receive your free access passes for the Night of Discoveries during the Ambassadors' Meeting. Following a brief reception with fellow ambassadors, you will have the exclusive opportunity to participate in the VIP event - the opening of the Night of Discoveries. This VIP event (starting at 6:30 PM) is open to the first 50 individuals who have registered through the provided link and will take place at the Hortus Botanicus. Please make sure to secure your spot promptly. 

With the access passes previously provided, you will have free admission to the Night of Discoveries venue. During the arts and knowledge festival "The Night of Discoveries" (starting at 7:00 PM), part of the Days of Art & Science, you will explore emerging creators, young researchers, and artists. It will be a true journey of exploration through performances, exhibitions, debates, workshops, and inspiring lectures centered around the themes of art and science.

Your presence is greatly valued, and we eagerly anticipate welcoming you to this gathering. The Ambassadors' Meeting will be conducted in English.

 

* This event is organized by Leiden Convention Bureau and Leiden Kennisstad. 

Leiden Convention Bureau is an initiative of Leiden&Parnters

 

Program

Klik hier om u aan te melden / Click here to register

 

 

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy