Ambassadeursbijeenkomst

English below

Leiden Convention Bureau is een initiatief van Leiden&Partners. Leiden&Partners is verantwoordelijk voor de citymarketing van de stad Leiden. Met als doel het imago van Leiden als 'Leiden City of Science' te versterken, biedt het Leiden Convention Bureau gratis advies en ondersteuning om zoveel mogelijk wetenschappelijke congressen naar Leiden te halen.

Sinds 2014 heeft Leiden Convention Bureau een prestigieus netwerk van 120 congresambassadeurs opgebouwd. Dit initiatief heeft als doel bij te dragen aan de promotie van de prachtige stad Leiden als congresbestemming. De congresambassadeurs zijn voornamelijk afkomstig uit Leiden of hebben banden met de stad en staan bekend om hun prestaties binnen hun academische vakgebied. Zij zijn er in hun rol als congresambassadeur op gebrand om de sterke punten van de stad te benadrukken en de identiteit van Leiden als stad van wetenschap en cultuur te versterken en te bevestigen. De ambassadeurs doen dit door internationale congressen binnen hun vakgebieden of netwerken naar Leiden te halen.

Bezoekt u congressen? Zou u ons een congres kunnen aanbevelen dat geschikt is voor de stad Leiden? En wilt u ons helpen onze fantastische stad te promoten? Sluit u dan aan als ambassadeur bij het Leiden Convention Bureau! 

Daarnaast willen we met deze ambassadeursbijeenkomst ons ambassadeursnetwerk uitbreiden. U bent van harte uitgenodigd om kennis te maken met ons - team Leiden Convention Bureau - en een indruk te krijgen of het ambassadeurschap aansluit bij uw interesses. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 16 september vanaf 16.30 uur in de Faculty Club. U en uw partner zijn aansluitend aan de ambassadeursbijeenkomst welkom op het VIP-event van de Nacht van Ontdekkingen (vanaf 18.30) en de Nacht van Ontdekkingen (vanaf 19.00).

* De ambassadeursbijeenkomst zal in het Engels zijn.

* Dit evenement wordt georganiseerd door Leiden Convention Bureau en Leiden Kennisstad. Leiden Convention Bureau is een initiatief van Leiden&Parnters

Ambassadors meeting

Leiden Convention Bureau is an initiative of Leiden&Partners, responsible for the city marketing of Leiden. With the goal of strengthening Leiden's image as 'Leiden City of Science,' Leiden Convention Bureau provides complimentary advice and support to attract as many scientific congresses to Leiden as possible.

Since 2014, Leiden Convention Bureau has established 120 prominent conference ambssadors netwerk. The initiative aims to contribute to the promotion of the beautiful city of Leiden as a congress destination. The conference ambassadors are mostly from Leiden or connected to the city and are known for their achievements in their academic field, deeds, and insights. They are true captains of their own industry and their field of research. They are keen to advertise the city’s strengths and to consolidate and affirm the identity of Leiden as a city of science and culture. The ambassadors do this by inviting international congresses within their respective fields or networks to Leiden.

Do you attend conferences? Could you recommend a conference suitable for the city of Leiden? Would you like to assist us in promoting our fantastic city? Then consider joining as an ambassador at the Leiden Convention Bureau!

We also want to use this ambassador meeting to expand our ambassador network. You are warmly invited to get to know us - team Leiden Convention Bureau - and get an impression whether being an ambassador suits your interests. The meeting will take place on Saturday 16 September from 16.30 in the Faculty Club. Following the ambassadors meeting, you and your partner are welcome to attend the Night of Discoveries VIP event (from 18.30) and the Night of Discoveries (from 19.00).

* The Ambassadors meeting is in English. 

* This event is organized by Leiden Convention Bureau and Leiden Kennisstad. 

Leiden Convention Bureau is an initiative of Leiden&Parnters

 

Program

Speakers

Klik hier om u aan te melden / Click here to register

 

Powered by
event registration made easy
 event registration made easy