Aanmelden

Meeloopdag Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

 

Tijdens de Meeloopdag ervaar je hoe het is om rechtenstudent te zijn. Dit betekent dat je een échte onderwijsgroep gaat observeren*. Deze onderwijsgroep bestaat uit huidige rechtenstudenten die over een actueel juridisch onderwerp discussiëren onder leiding van een tutor.

* Aangezien je deelneemt aan een échte onderwijsgroep en we het reguliere onderwijs zo min mogelijk willen verstoren hoef je niet actief deel te nemen.

Algemene voorwaarden

Data
De Universiteit Maastricht gaat vertrouwelijk met uw gegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van – indien door u aangegeven – informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor interne analyses t.b.v. het verbeteren van onze informatievoorziening naar aankomende studenten. Uw gegevens worden na 1 jaar verwijderd uit onze systemen, tenzij u zich aanmeldt bij de Universiteit Maastricht, dan komen uw gegevens in onze studentendatabase te staan. Mocht u vragen hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Universiteit Maastricht dan kunt u contact opnemen met privacy@maastrichtuniversity.nl

Beeldmateriaal
Onze evenementen kunnen worden vastgelegd op foto en/of video. Dit beeldmateriaal kan (nu of in de toekomst) worden gebruikt voor educatieve en promotionele doeleinden, publicatie op internet zoals de website van de Universiteit Maastricht en publicatie op de social media kanalen van de Universiteit Maastricht. Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je de organisatie van het evenement op de hoogte stellen.