Klimaatverandering, klimaatadaptatie en muggenoverdraagbare virussen in Zuid-Holland - Stake holderbijeenkomst op 15 november 2023 in Blijdorp.

 

Uit onderzoek blijkt dat klimaatverandering en muggen overdraagbare virussen zeer met elkaar verweven zijn, en dat de kans op de vestiging van exotische muggensoorten, zoals de tijgermug, en ook de kans op uitbraken van muggen overdraagbare virussen in Nederland steeds groter wordt. Dit blijkt ook uit de laatste berichten over tijgermuggen in Rotterdam, en de eerste detectie van West Nijl virus in Nederland in 2020, onder andere. Uit een uitgebreide stakeholder analyse is gebleken dat belanghebbenden op het gebied van klimaatadaptatie en watermanagement en humane gezondheid elkaar onvoldoende kennen.

Daarom willen we op deze eerste stakeholder bijeenkomst, op 15 november 2023 in Rotterdam Blijdorp, graag stakeholders op het gebied van klimaatverandering, klimaatadaptatie en infectieziekten in de regio Zuid Holland bijeen brengen om zo:

  • elkaar te leren kennen (in “vredestijd”)
  • kennis te delen over klimaatverandering, klimaatadaptatie en infectieziekten
  • inventariseren van kennisvragen over het effect van klimaatverandering en klimaatadaptatie op infectieziekten en gezondheid bij mens en dier

Deze bijeenkomst is ook de start voor een Kennisnetwerk klimaatverandering, klimaatadaptatie en arbovirussen Zuid Holland in oprichting.

We hopen dat dit een basis zal zijn voor doorgaande kennisuitwisseling. Er lopen diverse onderzoeksprojecten in de regio, op het gebied van klimaatverandering en klimaatadaptatiemaatregelen, waarin we hopelijk meer samen kunnen werken. De bijeenkomst wordt georganiseerd door onderzoekers vanuit de TU Delft, ErasmusMC en Leiden Universiteit, samen met het Pandemic Disaster en Preparedness Center. 

Via het Aanmeldformulier, meldt u zich aan voor deze bijeenkomst. 

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren