Basalt Revalidatie over hun aanpak versterken digitale vaardigheden

 

We staan voor grote uitdagingen in de zorg. Om aan de toenemende zorgvraag te kunnen voldoen, is de inzet van digitale zorg een belangrijke oplossingsrichting. Digitale zorg is nu al niet meer weg te denken en ontwikkelt zich in hoog tempo door. Dit vergt ook steeds meer van álle medewerkers. Om digitale zorg goed in te kunnen (blijven) zetten, zijn digitale vaardigheden belangrijke aandachtspunten.   Maar hoe versterk je digitale vaardigheden van de medewerkers? Hoe motiveer je mensen om mee te gaan in de snelle digitale veranderingen? Hoe zorg je voor een volwassen infrastructuur die de borging van nieuwe toepassingen faciliteert? 

Basalt Revalidatie vertelt over hun beleid en aanpak bij het versterken van digitale vaardigheden van álle medewerkers. Aansluitend is er tijd om vragen te stellen.