Instemmingsformulier Raamovereenkomst Hogeschool Rotterdam

 

Middels deze verklaring verklaar je kennis te hebben genomen van en te handelen conform de raamovereenkomst Hogeschool Rotterdam regeling Beeld- en geluidsopnames in de klas.

 

 

Beeld- en geluidsopnames in de klas
 

Gedurende de opleiding wordt een aantal keer van je gevraagd beeld- en geluidsopnames in de klas te maken. Deze beeld- en geluidsopnames worden gemaakt in de gesloten omgeving van Iris Connect. Hoewel vooral de student zelf in beeld zal staan, kunnen er ook leerlingen zichtbaar en hoorbaar in beeld komen. Met het oog op de AVG-wetgeving hanteren wij een strikte regelgeving die is vormgegeven in de raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst hanteert de Hogeschool Rotterdam als partner van alle aangesloten opleidingsscholen.

 

Bekijk: Raamovereenkomst
 

 

Bekijk: Werkwijze Iris Connect