TU Delft Health College - AI in de gezondheidszorg; tussen hype en hoop
Martine van Diepenbrugge
Nederland
health@tudelft.nl
www.tudelft.nl/health