Herfstexcursie Topbodem: Winterklaar maken van de bodem 

 

In het najaar kijken telers achterom en vooruit als het de bodem betreft. Het is een goed moment om te evalueren, te meten en te plannen. Hoe verliep de teelt? Hoe droeg de groenbemester tot nu toe bij aan de bodemkwaliteit? Wat kunnen we zien en meten aan de grond? Hoe gaat het met nutriënten? Hoe zit het met het positieve bodemleven en met bodemziekten en –plagen? Tijdens de herfstbijeenkomst gaan de Topbodem-partners dieper in op de afwegingen die je als teler maakt rond bodemmanagement.

Het programma voor de herfstexcursie brengt kennis samen voor telers die het overzicht zoeken in bodembeheer. We bezoeken een proefveld van WUR Open Teelten met groenbemesteronderzoek en een praktijkbedrijf dat meedoet aan de stikstofmetingen in Flevoland. De onderwerpen bodemgezondheid, emissiearme teelt en bemesting komen aan de orde en er is veel ruimte voor vragen vanuit de praktijk.

Het programma start bij het praktijkbedrijf van WUR in Lelystad, waarna de deelnemers met een bus naar de andere twee locaties gaan. We brengen een bezoek aan het proefveld met groenbemesters en aan het akkerbouwbedrijf van de familie Grijsen in Zeewolde. In Lelystad, op het proefveld, in de bus en in Zeewolde presenteren de Topbodem-partners actuele kennis over de bodem en beantwoorden zij vragen van de deelnemers.

 

 

Onderwerpen:

  • Vandinter Semo > Groenbemesters, afwegingen en keuzes
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer > Beperken van emissies en verhogen van mineralenbenutting
  • WUR > Groenbemesteronderzoek: wat we weten en wat we willen leren uit nieuwe projecten
  • HLB > Najaar: monsteren, meten en kiezen
  • Van Tafel naar Kavel > Integrale bodembeoordeling: fysisch, chemisch, biologisch
  • Van Iperen > Bodembeoordeling en bodemmanagement: breed en complex

 

 

Mogelijk gemaakt door
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren