Uitnodiging

Themabijeenkomst: " Trends en ontwikkelingen in aansluiting vwo-TU Delft" 

Datum: 14 mei 2024
Tijdstip: 16.00 - 20.00 uur

Locatie: gebouw Echo Hall D

Genodigden

  • Docenten in opleiding (studenten lerarenopleiding)
  • Vakdidactici lerarenopleiding
  • TU Delft docenten die betrokken zijn bij de vakvernieuwing vwo natuurwetenschappen en wiskunde
  • VO docenten

Voorlopig programma

16.00 uur – introductie en welkom
16.15 uur – trends en ontwikkelingen in aansluiting vwo-TU Delft 

Vakvernieuwing vwo natuurwetenschappen en wiskunde
actuele ontwikkelingen en vervolgtraject 
vervolgtraject met betrekking tot de vakvernieuwing vwo

Instroomcijfers en studiesucces 
We gaan het hebben over instroomcijfers en studiesucces. We kijken naar de (nabije) toekomst en de huidige groep instromers. Hoe doet deze nieuwste lichting studenten het, heeft Corona nog effect (gehad) op deze groep, waardoor vallen studenten uit? Moet TU Delft het onderwijs aanpassen vanwege het instroomniveau?  
Daarnaast kijken we naar de engineerjourney die loopt van bassischool tot alumnus en de huidige generatie studiekiezers.

17.30 uur – netwerkdiner
18.30 uur - dialoogsessies over vakvernieuwing en studiesucces
19.45 uur - afsluiting en vervolgafspraken 
20.00 uur - einde 

 

Aanmelden