CATHARINA PIJLS LEZING


GOEDE TIJDEN, SLECHTE TIJDEN

De biologische klok en onze gezondheid

 

DO 11 JANUARI, 20.00 UUR

Aula Minderbroedersberg 4-6

 

Prof. dr. Bert van der Horst

Emeritus hoogleraar chronobiologie en gezondheid, Erasmus MC Rotterdam

 

De circadiane klok is een biologisch uurwerk met een omlooptijd van ongeveer 24 uur dat ervoor zorgt dat ons gedrag, onze fysiologie en onze stofwisseling optimaal zijn afgestemd op het moment van de dag. In deze Catharina Pijlslezing wordt de werking en het biologisch belang van onze lichaamsklok nader uitgelegd en wordt gekeken hoe we deze kennis in de kliniek zouden kunnen gebruiken om de effectiviteit van medicatie en chirurgische handelingen te optimaliseren. Vervolgens komt aan de orde hoe het bewust negeren van onze lichaamsklok in onze 24/7 samenleving (nachtwerk, “sociale jetlag”) bijdraagt aan het ontstaan van kanker, diabetes, en hart- en vaatziekten. Tot slot wordt gekeken welke preventieve maatregelen worden ontwikkeld om deze gezondheidsrisico’s te verlagen en duurzame gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen.  


De Catharina Pijls Lezing wordt gehouden ter nagedachtenis aan - en ter ere van - de Geleense apotheker Catharina Pijls (1909-1993). Zij was maatschappelijk zeer betrokken en ervan overtuigd dat er voor het bevorderen van de publieke gezondheid meer nodig is dan goed geschoolde dokteren en de beschikbaarheid van medicijnen. De lezing wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Catharina Pijls die in het leven is geroepen om meer aandacht te vragen voor onderwijs en onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen.


Catharina Pijls prijzen
Voorafgaand aan de lezing reikt de Stichting haar tweejaarlijkse landelijke Proefschriftprijs uit. Met deze prijs wordt uitzonderlijk werk door wetenschappelijke onderzoekers op het gebied van de gezondheidswetenschappen bekroond en verder gestimuleerd. Daarnaast is er een Aanmoedigingsprijs voor een excellente afstudeerscriptie door een recent afgestudeerde student in het domein gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht.

 

 

 

 

 

11 januari 2024

20:00 - 21:30