COLLEGEREEKS

FILOSOFIE VAN DE RELIGIE

MA 8, 15, 22 EN 29 JAN EN 5 FEB – 19.30 TOT 21.30 UUR
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2

Dr. René Gabriëls

Docent filosofie, UM

De filosofie van de religie buigt zich over religieuze praktijken en ideeën die daarachter schuilgaan. Ze zoekt naar een redelijk antwoord op vragen over god, rituelen en de (on)zin van religie. Bestaat god of is hij dood? Zijn rituelen het cement van een godsdienst? Kan religie in een moderne samenleving nog redelijkerwijs bijdragen aan zingeving? Alle religies hebben gemeen dat ze het immanente van het transcendente onderscheiden. Ze verschillen echter in het antwoord op de vraag waar de grens tussen beide domeinen moet worden getrokken. De collegereeks verkent deze grens aan de hand van tal van thema’s die in de filosofie van de religie centraal staan: religieuze ervaringen, godsbewijzen, rituelen, religieuze openbaringen, de zin van en in het leven, het religieuze fundament van normen en waarden, wonderen, verschillen tussen religies, leven na de dood, atheïsme en de taal van religie. Deze thema’s worden belicht op grond van het werk van onder anderen Augustinus, Thomas van Aquino, Immanuel Kant, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, William James, Ludwig Wittgenstein, Richard Rorty, Gianni Vattimo, Charles Taylor en Jürgen Habermas.De afzonderlijke colleges
1. Immanentie en transcendentie (8 jan)
2. Mythen en riten (15 jan)
3. Geloven en weten (22 jan)
4. Ethiek zonder religieus fundament (29 jan)
5. De taal van het sacrale (5 feb)
Kosten hele reeks
Studenten UM €10 / Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25 / Overigen €50

 

08 januari 2024

19:30 - 21:30

1. 

15 januari 2024

19:30 - 21:30

2. 

22 januari 2024

19:30 - 21:30

3. 

29 januari 2024

19:30 - 21:30

4.

 

05 februari 2024

19:30 - 21:30

5.