LEZING

Trots. De filosofie van een emotie

DO 25 JANUARI, 20.00 UUR
Aula, Tongersestraat 53


Dr. Martha Claeys
Universitair docent ethiek, Universiteit Antwerpen

Trots lijkt iets voor mensen met grote ego’s, voor personen die snel gekrenkt zijn en voor opscheppers die op sociale media geen maat kennen. Wie trots is, plaatst zichzelf te veel in de kijker. Maar trots ligt ook ten grondslag aan emancipatie, en kan een krachtig wapen zijn bij protest. Met trots kun je jezelf beter op waarde schatten. Meer ruimte voor sommige vormen van trots kan de sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid. Filosofe Martha Claeys onderzoekt in deze lezing de betekenis van trots en laat zien dat deze emotie juist in onze woelige tijden van groot belang is.

Martha Claeys is doctor in de filosofe en doceert ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Als schrijver en spreker onderzoekt ze hoe mensen zich goed tot elkaar kunnen verhouden. Ze laat zien dat een beter begrip van emoties zoals trots, woede en liefde, helderheid kan brengen in ethische vraagstukken. Samen met Lotte Spreeuwenberg maakt ze de filosofische podcast Kluwen. Ze debuteerde in 2023 met Trots. De filosofie van een emotie (Boom).
 

 

 

 

25 januari 2024

20:00 - 21:30