SKG Publieksprijs 2024

Werkt u aan een duurzame gebiedsontwikkeling die meer aandacht verdient? Meld deze dan aan voor de SKG Publieksprijs 2024 die op 28 maart tijdens het Jaarcongres 2024 wordt uitgereikt.

De SKG Award en de Publieksprijs zijn bedoeld voor gebiedsontwikkelingen met een duurzame, integrerende visie. Deze prijzen zijn in 2019 in het leven geroepen bij het afscheid van SKG-directeur Agnes Franzen, die zich altijd hard heeft gemaakt voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Voor het eerst kiest de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling voor een alternatieve opzet van de SKG Award en de bijbehorende SKG Publieksprijs.

Tijdens het SKG Jaarcongres op 28 maart 2024 wordt de SKG Publieksprijs uitgereikt, waarvoor via online stemmen op Gebiedsontwikkeling.nu een winnaar wordt bepaald. Door uw gebiedsontwikkeling voor de Publieksprijs aan te melden dingt uw gebiedsontwikkeling in het voorjaar van 2025 automatisch mee met de SKG Award 2025 (juryprijs).

Meld uw duurzame gebiedsontwikkeling daarom aan voor de SKG Publieksprijs 2024 én de SKG Award 2025 en lees hieronder aan welke voorwaarden uw project in ieder geval moet voldoen. U kunt per organisatie één gebiedsontwikkeling aanmelden door dit formulier in te vullen.

Procedure

Meedoen met uw duurzame gebiedsontwikkeling voor de SKG Publieksprijs 2024 én de SKG Award 2025? Meld uw project nu aan. De deadline is 15 februari 2024. Voor de aanmelding voor de SKG Award 2025 vragen wij over ongeveer een jaar extra informatie op.

Niet zeker of uw gebiedsontwikkeling voldoet aan de voorwaarden? Meld uw project dan uiterlijk 20 januari aan! Wij zullen bij (in de aanmelding aangegeven) twijfels een advies uitbrengen over de ontvankelijkheid van uw voorgenomen inzending.

Voorwaarden
Voor het aanmelden stellen wij enkele voorwaarden aan het project:

1.Er is sprake van een gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat er:

i) een aantoonbare vorm van samenwerking is tussen meerdere partijen, waarmee zij ii) in een ruimtelijk samenhangend gebied iii) verschillende publieke, private en/of maatschappelijke functies en iv) een combinatie van vastgoed met openbare ruimte, infrastructuur, water, groen en/of (sociale) voorzieningen realiseren. (Enkel kavelontwikkeling of monofunctionele vastgoed(her)ontwikkeling is dus geen gebiedsontwikkeling.

2.De gebiedsontwikkeling bevindt zich in de uitvoeringsfase; het initiatief is dus al (deels) in aanbouw, alleen planvorming is niet genoeg.

3.De ontstane samenwerking heeft tot een gezamenlijke inzet van geld of andere middelen geleid, zoals de inzet van menskracht of eigendommen, of van vernieuwende technologie, (beleids)instrumenten of innovatieve kennis.

4.De prestatie baseert zich op een duurzame, integrale visie, gericht op de lange termijn (>10 jaar).

5.De gebiedsontwikkeling heeft niet eerder meegedongen naar een SKG Award.

De jury die in 2025 de SKG Award zal uitreiken, zal extra waardering hebben voor gebiedsontwikkelingen met de betrokkenheid van bijvoorbeeld een waterschap, milieu-, gezondheid- of natuurinstantie, energiebedrijf, (georganiseerde) bewoners of eigenaren(groepen). Ook adviseurs of andere verbindende personen of instanties (zoals kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties) kunnen een gebiedsontwikkeling indienen.